0x01 graphic

INNBYDELSE

AB-karusell nr. 6 og OBIK poengløp nr. P21 2007

Tyrving inviterer til orienteringsløp tirsdag 4. september 2007.

Påmelding og start: Kl. 16.30 - 18.30

Parkering og samlingsplass: Jordbru, Pistolbanen.

Samlingsplass og start ved parkeringsplassen.

Adkomst: Merket fra Ringeriksveien E16 ved Vøyenenga

Klasseinndeling: 0x01 graphic
.

Kart: Jordbru, 1:10 000, 2006

Startkontingent D / H < 17: 35.- kr

D / H > 17: 50.- kr

Det benyttes EKT og løperbrikkes kan leies. Leiebrikke EKT: 20.- kr

Nærmere informasjon om løpet og praktisk gjennomføring blir slått opp på samlingsplassen.

Vel møtt

Severin Lindseth

Løpsleder

9519 3437