AGENDA FOR √ÖRSM√ėTE I IL TYRVING

02.02.11

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

 4. Behandle lagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger.

 5. Behandle lagets regnskap i revidert stand.

 6. Behandle innkomne forslag og saker.

 7. Fastsette medlemskontingent.

 8. Vedta lagets budsjett.

 9. Behandle lagets organisasjonsplan.

 10. Foreta f√łlgende valg:

  1. Leder og nestleder i hovedstyret.

b) 2 varamedlemmer til hovedstyret.

c) √ėvrige valg i henhold til √•rsm√łtevedtatt organisasjons-plan, jfr. ¬ß 11 pkt. 9.

d) 3 revisorer

e) Representanter til ting og m√łter i de organisasjoner laget er tilsluttet.

f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste √•rsm√łte.