Tyrving - valg 2011

Hovedstyret

Valgkomiteen har bestått av:

Leder: Per Inge Galaaen

Medlem: Einar Drabløs

Medlem: Dag Kolberg

Valgkomiteenes innstilling:

Styre

På valg:

Leder: Per Øhlckers (ny)

Nestleder: Camilla Børresen (gj.v.)

Styremedlem og leder av klubbhusstyret: Vidar Danielsen (ny)

Varamedlem: Nina Kolberg (gj.v.)

Varamedlem: Merete Vonheim Muri (ny)

Øvrige styremedlemmer:

Leder friidrettsgruppa: Einar Drabløs (gj.v.)

Leder orienteringsgruppa: Dag Kolberg (gj.v.)

Revisjon

Hovedrevisor: Bjørn Henning Grandal (gj.v.)

Revisor: Laurits Valderhaug (ny)

Revisor: Olav Edland (ny)

Valgkomite

Leder: Alf Pettersen

Medlem: Einar Drabløs

Medlem:

Varamedlem: Berit Danielsen