Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Kristoffer og Rolf Stavers Minnepokal


Pokalen er satt opp til minne om to av Idrettslaget Tyrvings stiftere.

Kristoffer Staver ble født 01.09.1909 og døde 02.01.1986. Gjennom en årrekke la han ned et stort arbeid for klubben. Hans engasjement og interesse for dens virksomhet var aldri sviktende. Han skapte orienteringsgruppen i klubben, og en stor del av hans liv og interesse knyttet seg til denne delen av IL Tyrving. Kristoffer Staver var en velkjent og aktet mann med mange venner, særlig i idrettsmiljøet i våre bygder.

Rolf Staver ble født 20.07.1912 og døde 29.05.1975. Friidretten var hans hovedinteresse. Han etterlot seg et stort arbeid på dette området, og spesielt nedla han mye energi for å fremme kvinne-idrett og friidrett for ungdom. Tyrvinglekene var en av merkesakene han gjennomførte. Rolf Staver hadde evnen til å finne samspillet mellom topp og bredde og arbeidet utrettelig for lagets virksomhet.

STATUTTER

  • Pokalen skal tildeles den eller de av IL Tyrvings medlemmer - maksimalt en fra hver gruppe hvert år - som ved aktiv sportslig innsats har gjort seg bemerket på høyt nasjonalt eller internasjonalt plan.
  • Det til enhver tid sittende hovedstyret beslutter om pokalen skal utdeles og hvem den skal tilfalle etter følgende hovedregler: For seniorer er minstekravet medalje i NM (hoved-NM). For juniorer er minstekravet individuelt norgesmesterskap. I tvilstilfeller vil hovedstyret rådføre seg med gruppestyrene.
  • Pokalen skal vandre på ubegrenset tid. En utøver kan kun vinne pokalen en gang.


VINNERE

1986 Rolf Vestre Orientering
1987 Helle Johansen Orientering
1996 Jo Wiklund Orientering
1997 Erik Finborud Friidrett
1999 Tone Ellefsen Lye Orientering
2000 Kristin Øverøyen Orientering
Lene Berger Friidrett
2001 Torbjørn Sagberg Orientering
Stig Vervik Ellingsen Friidrett
2002 Anders Tiltnes Orientering
2003 Audun Hultgreen Weltzien Orientering
Kamilla Brandt Friidrett
2005 Ingunn Hultgreen Weltzien Orientering
Christina Vukicevic Friidrett
2006 Torgeir Nørbech Orientering
Mia Haave Friidrett
2007


(26.01.2004)


!