Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Hovedstyret

IL Tyrving har årsmøte onsdag 2. februar 2011 kl. 1900 på klubbhuset. Forslag til saker som skal tas opp på hovedlagets årsmøte må senest 14 dager før årsmøtet sendes til Alf Pettersen - apetter@online.no

VELKOMMEN!

(10.01.2011)
Les agenda, og se årsmøtepapirer (i vedlegg)

Vi minner om IL Tyrvings årsmøte onsdag 27. januar 2010 kl. 1900 på klubbhuset i Sandvika. Følgende årsmøtedokumenter er nå klare: (26.01.2010)
Les mer

God jul og godt nytt år!

IL Tyrving ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

(23.12.2009)


JANUAR ER ÅRSMØTE-TID!
Friidrettsgruppen i Tyrving har årsmøte mandag 18. januar 2010 kl. 1930 på klubbhuset. Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet må senest 14 dager før årsmøtet sendes til Einar Drabløs - einar.drablos@akersolutions.com

Orienteringsgruppen i Tyrving har årsmøte onsdag 20. januar 2010 kl. 1900 på klubbhuset. Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet må senest 14 dager før årsmøtet sendes til Dag Kolberg - dkolberg@online.no

IL Tyrving har årsmøte onsdag 27. januar 2010 kl. 1900 på klubbhuset. Forslag til saker som skal tas opp på hovedlagets årsmøte må senest 14 dager før årsmøtet sendes til Alf Pettersen - apetter@online.no

VELKOMMEN! (17.12.2009)


Fra 1. mars 2009 kan du som spiller hos Norsk Tipping bestemme at inntil fem prosent av det beløpet du spiller for skal gå til IL Tyrving. Grasrotandelen går ikke utover innsatsen eller premien din, men kommer i tillegg til det du spiller for. (01.03.2009)
Les mer

Årsmøter i IL Tyrving
Årsmøtene i Tyrving avholdes disse dagene:
 
Onsdag 21. januar kl. 1900 - Orienteringsgruppen.
Torsdag 22. januar kl. 1900 - Friidrettsgruppen.
Onsdag 28. januar kl. 1900 - IL Tyrving
 
Alle møtene finner sted på klubbhuset i Sandvika.
 
Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtene må sendes til
gruppelederne i gruppene og for IL Tyrvings del til Wenche Hultgreen
- wenhult@oslonett.noFrist er senest to uker før årsmøtet finner
sted.
(15.12.2008)


Åpent møte om Bærum Idrettspark
Torsdag 7. februar arrangerer Bærum kommune og prosjektgruppen for Bærum Idrettspark åpent møte, hvor alle interesserte kan delta. Hensikten er å orientere om status på byggeprosjektet per februar 2008. Program og informasjon om møtet ser du her. (31.01.2008)


Les mer

Hovedstyret i Tyrving 2007
Det har vært avholdt årsmøte i IL Tyrving. Wenche Hultgreen (leder), Øyvind Fjellhøy (nestleder), Kaare Haug (leder orienteringsgruppen) og Einar Hoff (leder klubbhusstyret) ble alle gjenvalgt. Elin Nicolaisen ble valgt som leder av friidrettsgruppen og blir dermed nytt medlem i Hovedstyret. IL Tyrving takker Erik Bølling for stor innsats gjennom fem år som leder av friidrettsgruppen i Tyrving. (26.01.2007)


Hovedstyrets årsberetning for 2006 kan du lese ved å klikke på vedlagte fil. Husk årsmøtet torsdag 25 januar 2007 kl. 1900 på klubbhuset. (23.01.2007)
Les mer

Innkalling til årsmøte i Tyrving
Årsmøte i IL Tyrving avholdes på klubbhuset på Kadettangen torsdag 25. januar 2007 kl. 1900. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret v/ Wenche Hultgreen innen 11. januar. Velkommen på årsmøtet. (03.01.2007)


IL Tyrvings årsberetning kan du lese ved å klikke på vedlagte fil. (03.03.2005)
Les mer

Tillitsvalgte 2005
Wenche Hultgreen ble på Tyrvings årsmøte 2. mars valgt til leder av hovedstyret. Wenche blir dermed den første kvinnelige hovedstyrelederen i Tyrving!

Hovedstyret for 2005 har denne sammensetningen:

Leder: Wenche Hultgreen
Nestleder: Øyvind Fjellhøy
Friidrett: Erik Bølling
Orientering: Siri Spjelkavik
Husstyret Einar Hoff

Varemedlemmer: Nina Kolberg og Jofrid Holter. (03.03.2005)


6530

Lederne i Hovedstyret, Friidrettsstyret og Orienteringsstyret i Tyrving har bestemt at IL Tyrving støtter Idrettsaksjonen for flomofrene med kr 10 pr. medlem. Totalt er det derfor nå overført kr 6.530 fra vårt idrettslag.

Tyrving oppfordrer alle idrettslag i Bærum til å tilsvarende støtte. Alle monner drar - og behovet for hjelp er enormt. (06.01.2005)


Støtt idrettsaksjonen
Slik støtter du Idrettsaksjonens arbeid

Idrettsaksjonen er idrettens initiativ for å bidra til det uendelige hjelpearbeidet etter flodbølge-katastrofen som inntraff 26. desember. -Som Norges største frivillige organisasjon tillater vi oss å oppfordre våre medlemmer og andre til å gi enda litt mer, strekke seg enda litt lenger, enn de vanligvis gjør. I en snau uke nå vil vi mobilisere alt fra OL-vinnere til barn, ungdom og frivillige. Det er et enormt engasjement og en imponerende kreativitet i organisasjonen. La oss sammen ta et ekstra krafttak, sier idretts-president Karl-Arne Johannessen.

Idrettsorganisasjonene og NRK vil gjennom hele denne uken jobbe for å samle inn penger til nødarbeidet. Idrettsaksjonen avsluttes med innsamling og Idrettsgalla på NRK1 lørdag 8. januar. Idretten har etablert felles givernumre som går til 11 hjelpeorganisasjoner. Numrene finner du under.

Idrettspresidenten oppfordrer særforbund, idrettskretser, klubber og lag til å sette i gang lokale tiltak under Idrettsaksjonen. Nettstedet www.idrett.no/idrettsaksjonen vil være oppdatert hele uken, og det vil her bli tilrettelagt med initiativ, idéer og reportasjer som kan inspirere andre.

  • Send en SMS fra mobilen din med 2612 til nummer 2080. Da gir du 30 kroner.
  • Ring 820 43 026. Hver samtale koster 100 kroner.
  • Sett inn penger på kontonummer 12. Dersom du benytter nettbank, er kontonummeret: 83800807800.
(04.01.2005)


TAKK for vel gjennomført vaskedugnad


7. mai var det stor vaskedugnad på klubbhuset. Det var omlag 20 personer i sving - både fra orientering og friidrettsgruppen.

Det ble vasket og skurt, støvsugd og bonet. Innsatsen var stor - og resultatet merkbart.

Husstyret takker alle fremmøtte for vel gjennomført jobb. (09.05.2003)


Velkommen til IL Tyrving
Du er nå kommet til IL Tyrvings offisielle hjemmeside.


Idrettslaget Tyrving ble stiftet 18. juni 1922, og har idag ca. 600 medlemmer. Våre idrettsgrener er friidrett og orientering i tillegg til at vi har barneidrettskurs fra 5 år. Vi Vi har vårt eget klubblad som heter Tyrving-Nytt. Det kommer ut 4 ganger hvert år, og er felles for både friidrett- og orienteringsgruppen. I Tyrving-Nytt gir vi et bilde av lagets totale virksomhet. Klubbhuset vårt ligger på Kadettangen i Sandvika. Det er stedet for klubbkvelder og sosiale sammenkomster, samt utgangspunkt for flere av gruppenes treninger. Er det noen spørsmål, så ta kontakt med daglig leder Kirsten Larsen på tlf. 91854384, fax 67545088 eller send oss en e-mail (29.12.2002)
| Administrativt


!