Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Årsmøtepapirer


Årsmøtet for Idrettslaget Tyrving avholdes på klubbhuset onsdag 30. jan. 2008 kl. 1900. Velkommen.


.

(29.01.2008)

Vedlagte filer

IL Tyrvings årsmelding 2007
Agenda for årsmøtet
Regnskapsoversikter
Forslag organisasjonsplan for 2008
Forslag kontingentsatser for 2008
Budsjett 2008 for Tyrving og gruppene
Valgkomiteens innstilling

!