Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte 2010
Hovedstyret:

Leder:	        Alf Pettersen	(gj.v.)
Nestleder:	Camilla Børresen	(ny)
Husstyret:	Unni Holm	(gj.v.)
Varamedlem:	Nina Kolberg 	(gj.v.)
Varamedlem:	Marianne Njåstein	(ny)

Klubbhusstyret:

Leder:	Unni Holm	(gj.v.)
Medlem:	Bjørn Erik Brustad
Medlem:	Per Kristian Ekeberg
	
Revisjon:

Leder:	Ole Røste	(ny)
Medlem:	Bjørn Henning Grandal	(ny)
Medlem:	Oppnevnes av hovedstyret om nødvendigValgkomité:

Leder:	Per Inge Galaaen
Medlem:	Einar Drabløs	(gj.v.)
Medlem:	Oppnevnes hovedstyret

(26.01.2007)!