Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Bli medlem!


Vil du bli medlem? Her er skjema for innmelding.

Medlemskontingenten betales til konto 9235.17.25771.

Kontingenten pr år er:
Rekruttmedlem (10-14 år, NB kun det første året en utøver er medlem): kr 50
Medlemmer til og med 16 år: 300 kr
Medlemmer 17-66 år: 400kr
Medlemmer fra 67 år: 150 kr
Familiemedlemskap: 800 kr
Livsvarig medlemskap: 4000 kr


Friidrettsgruppen har i tillegg egen trenings- og konkurranseavgift som betales hvert halvår. For 2011/2012 er avgiften kr 2000 pr. halvår for utøvere 10-14 og kr 2250 for utøvere fra 15 år. Giro vil bli sendt.


Fyll ut innmeldingsskjemaet:

Innmeldingsskjema

E-postadresse:Navn:Adresse:Postnr/sted:Gruppe:Tlf privat:Er du medlem i andre idrettslag?:

Ja: Nei:

Hvilke(t) idrettslag?:Fødselsdato:Foreldres/foresattes navn (u 18):Er du skoleelev/student?:

Ja: Nei:

Hvilken skole/univ.?:

(10.11.2002)


!