Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte pr. 01.03.10

FRIIDRETTS-STYRET: Mail Tlf.p. Tlf.m.
Leder Einar Drabløs einar.drablos@akersolutions.com 67561544 99114952
Nestleder/styremedlem idrett Jo Nesse jo.nesse@storebrand.no 67143154 92699045
Styremedlem/sponsing Ole Røste ole.roste@dnbnor.no 92053727
Styremedlem arrangement Anneli Finnema annelifi@online.no 93090933
Styremedlem anlegg Bjarne Nilssen nilssenbjarne@gmail.com 67583004 93869021
Styremedlem/opp-mannsleder Endre Skolt endre.skolt2@telenor.com 95938811
Møterett i styret:
Daglig leder Kirsten Larsen kirsten@tyrving.no 67543862 91854384
OPPMENN:
Gutter 10-11 år Ole-Kristian Bærvahr ole-k.baervahr@wilhelmsen.com 67562952 90606822
Gutter 12-14 år Jan Eriksen jan.eriksen@computerlinks.no 91334898
Gutter fra 15 år Magne Hunvik mhunvik@online.no 67125330 90043430
Gutter mellomdist. fra 17 år Bjørn Gulliksen bjorn-gulliksen@hotmail.com 67531167
Jenter 10-11 år Gro Elisabeth Lundevik gro.elisabeth.lundevik@nordea.com 67534810 95056823
Jenter 12 år Brit Alfheim brit.alfheim@sweco.no 67560704 90723769
Jenter 13 år Catrine Hundseid catrine.hundseid@aibel.com 66980494 47602603
Jenter 14 år (inne) Ketil Olsholt ketil.olsholt@gmail.com 22508078 92241665
Jenter 14 år (ute) Kirsten Moe Aarø kmaaro@gmail.com 67543381 92241665
Jenter 15 år Per Inge Galaaen p-ingega@online.no 67569131 91609607
Jenter fra 16 år Endre Skolt endre.skolt2@telenor.com 67581845 95938811
Jenter mellomdistanse fra 16år Jofrid Holter jofrid@tyrving.no 67123337 97591542
ANDRE TILLITSVALGTE:
Statistikk Hans Robert Schwencke hans.r.schwencke@bi.no 46410436
Live Nesse live.nesse@vetinst.no 67143154 92441267
Klesutvalg
Leder Hilde Rønningen hiro@broadpark.no 66980215 41679198
Leder Kari Raaen 99648470
Anleggsutvalg
Leder Bjarne Nilssen bjnilsse@broadpark.no 67583004 93869021
Anneli Finnema annelifi@online.no
Bård Arnesen 67534123
Ketil Olsholt
Preben Røe
Kjell Jahr
Arrangementsutvalg
Leder Anneli Finnema annelifi@online.no 93090933
Tone Skoie Brustad tone.skoie-brustad@gjensidige.no 90943571
Camilla Børresen camillab@fredolsen.no 41477387
Kioskkomiteen
Leder Karin Raad karin.rad@statkraft.com
Erik Ranberg erikranb@online.no 22521631 91832969
Merete Muri merete.v.muri@gsk.com 67581118 90117564
Brit-Helle Bjerke brithbj@online.no 67121115 90031281
Maliwan Martinsen sven-elw@online.no 67540212
Anne Egeland anne.egeland@statsbygg.no 67122950
Tyrvinglek-komiteen
Stevneleder Nils Kr. Wiig nkw@landbruk.no 95083927
Knut Alme knut.alme@friidrett.no
Adm.leder Kirsten Larsen kirsten@tyrving.no 67543862 91854384
Sekretariat Jofrid Holter jofrid@tyrving.no 67123337 97591542
Helen Karlberg helen.karlberg@spk.no
Data Lotta Legernes 91631848
Innkvartering Kari Raaen
Dommere Ebba Lund lundebba@hotmail.com 67562406
Funksjonærer Heidi Hvistendahl hei-hv@online.no 67562831 41291263
Premier Melinda Røste 95798093
(14.01.2009)!