Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Tyrvingserien

Finregningen er nå unnagjort i årets Tyrvingserie og seieren i årets serie går til arrangørklubben Tyrving med den meget sterke poengsummen 41.999 - altså nesten 1050 poeng i snitt på 40 resultater. BUL kom også over 41.000 poeng. Begge disse klubbene hadde to lag inne blant de tolv beste. Bergens Turn har også hatt en flott sesong og kapret tredjeplassen totalt.

Det ble innrapportert fire lag mer enn i fjor, men de lagene som sendte inn rapport hadde gjennomgående klart bedre poengsummer enn i fjor. De tre beste lagene i år hadde alle bedre poengsum enn det fjoråsvinner Gneist hadde i 2004. De tolv beste lagene får premie utover minimumspremien til alle deltagende lag. 12. plass i år krevde 37.366 mot 36.762 i fjor. Lengre nedover var det også fremgang - 20. plass 35.797 mot 34.349, 30. plass 33.931 mot 32.558, 40. plass 31.428 mot 29,423 og 50. plass 25.836 mot 25.288.

Vi håper flere klubber, blant andre de som virkelig kunne hevdet seg på listen dersom de hadde sendt inn rapport, velger å delta i fremtidige serier. Dette er jo en utmerket arena for å sjekke hvordan klubbens ungdomsarbeid står seg mot øvrige klubbers - og mot tidligere års innsats av egen klubb! Dessuten gir det penger i klubbkassen...

Pengsummene er kontrollregnet. Arrangørens premievinnende lag er kontrollert ekstern. (02.12.2005)
Les mer

(01.10.2005)
Les mer


Klubber som ønsker å melde seg på til årets Tyrvingserie, kan gjøre det ved å sende en mail til
tyrving@tyrving.idrett.no (30.09.2005)
Les mer

Tyrvingserien er en tradisjonsrik friidrettsserie som ble etablert i 1949. I et samarbeid mellom IL Tyrving og Norges Fri-idrettsforbund er serien videreutviklet og ble i 2004 lansert som en nasjonal barne- og ungdomsserie for aldersgruppen 13-19 år. Klubbene rapporterer sine resultater i et utvalg øvelser som omregnes til Tyrvingpoeng. Resultatene i serien rangeres etter flest oppnådde poeng totalt. Tyrvingserien er et tiltak for å stimulere bredden i norsk friidretten, og premiepotten til fordeling i 2005 er kr 75 000. (31.05.2005)
Les mer

(31.05.2005)
Les mer

Årets Tyrvingserie er avgjort, og vi gratulerer spesielt vinnerne fra Minerva, Nittedal, Bul (i to klasser), Fredrikstad og Hellas. (31.05.2005)
Les mer


!