Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Utendørs klubbrekorderKlikk på vedlagte filer så ser du klubbrekorder pr. 2008 for individuelle rekorder, og pr 2007 for stafettrekorder for jenter/kvinner og gutter/menn. Nye klubbrekorder er uthevet.

Individuelle rekorder og stafettrekorder:

(30.11.2004)

Vedlagte filer

Stafettrekorder jenter/kvinner pr 2007
Stafettrekorder gutter / menn pr 2007
Individuelle utendørsrekorder pr 2008

!