Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Veien til Kalvøya


Kalvøya er en øy som ligger like utenfor Sandvika.

Dersom du kommer E18 østfra (fra Oslo) kjører du slik:

  • Følg skiltene mot Drammen.
  • Kjør av første avkjøring mot Sandvika.
  • Kjør parallellt med E18 mot Sandvika på Sandviksveien (ca. 1400m)
  • Rett etter at du har kjørt under E18 tar du første til venstre - der er det merket Kalvøya.
  • Fortsett ca. 400 utover til parkeringsplassen for Kalvøya. Det er ikke lov til å kjøre over på øya. Stor parkeringsplass.
Dersom du kommer E18 vestfra (fra Drammen) kjører du slik:

  • Følg skiltene mot Oslo.
  • Kjør av første avkjøring merket Sandvika (ca. 1 km etter Ikea)
  • Kjør rett fram Sandviksveien - gjennom to rundkjøringer.
  • Ta til høyre etter ca. 600m mot Kalvøya - det er skiltet.
  • Fortsett ca. 400 utover til parkeringsplassen for Kalvøya. Det er ikke lov til å kjøre over på øya. Stor parkeringsplass.
(06.03.2006)


!