Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

HENTING AV TINEPRODUKTER


VIKTIG INFO VEDR. HENTING AV TINE-PRODUKTER

• Det er kun den som løper siste etappe som får hentet Tine-produktene – dvs. løper med etappenr. 8.
• Etter endt sisteetappe går løperne ut gjennom tunnelen (like etter mål), langs hovedtribunen på baksiden av stadion og opp til Tine-bilen hvor produktene hentes.
• Det vil bli krysset av på lister når produktene hentes.
• Elevene har selv ansvar for fordeling av produkter til sine med-elever.
• Det blir mye søppel – vennligst be elevene om å rydde opp etter seg!!! (14.05.2006)


!