Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

FunksjonæroppsettFunksjonæroppgavene fordeles slik:


Stevneledere Anneli Finnema, Kirsten Larsen
Sekretariat Kirsten Larsen, Ebba Lund, Melinda Røste, Østerås skole
Speaker Jo Nesse
Premieutdeling Lena Solli Reimann
Salg Lise Mette Lund
LØP
El-tid Lars Ola Sundt, Belset skole
Starter Arnvid Kavli
Startordner Bodil Lis Larsen
Målvakter Hundsund skole, Mølladammen skole
Vekslingsdommere Anneli Finnema, Bjarne Nilssen, Bodil Lis Larsen, Margot Haave
LENGDE
Leder Margot Haave
Vindmåling Bjørnegård skole
Hjelpere Hauger skole, Ringstabekk skole, Ramstad skole
HØYDE
Leder Anneli Finnema
Hjelpere Bekkestua skole, Hosletoppen skole
KULE
Leder Bjarne Nilssen
Hjelpere Gjettum skole, Vøyenenga skola


(14.09.2009)


!