Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

TYRVINGUTØVERE KVALIFISERT FOR MESTERSKAP I 2010


Oppdatert 21.03.10.

Her kan du se hvilke Tyrvingutøvere som i øyeblikket er kvalifisert for årets norske og internasjonale senior-, junior- og ungdomsmesterskap i friidrett. Listen er basert på oppnådde kvalifiseringskrav og blir oppdatert kontinuerlig gjennom sesongen. En utøver er kvalifisert dersom vedkommende har klart kvalifiseringskravet inneværende eller foregående sesong.

Normalt skal man ha klart kvalifiseringskravet innen påmeldingsfristen (normalt 10 dager før stevnestart), men i praksis gis det dispensasjon til dem som klarer kravet mellom påmeldingsfristen og stevnestart. Kravene er absolutte og bare de som har klart dem får være med - selv om det bare mangler en hundredel eller en centimeter, og uansett ugunstige vindforhold etc.

Innendørsresultater kan benyttes i alle øvelser – for internasjonale mesterskap kun der forholdene er identiske inne og ute. I lengde og tresteg forutsettes at lengdegropen er i plan med planken. Innendørs kuleresultater kan godkjennes dersom det er benyttet utendørskule.

I NM for senior og junior kan man delta i alle øvelser dersom man er kvalifisert i én eller flere øvelser.

I UM kan man delta kun i de øvelsene der man har klart kvalifiseringskravet. Til gjengjeld er man kvalifisert for deltagelse dersom man i foregående sesong klarte kravet som gjaldt for den aldersgruppen utøveren da var i. Dette gjelder også selv om vekten på kastredskaper økes fra det året man er kvalifisert til neste. Tilsvarende er man kvalifisert på korthekk og langhekk selv om distansen og eventuelt hekkehøyden øker (80-100-110 meter/300 – 400 meter).Det er i øyeblikket ikke kvalifiseringskrav til innendørsmesterskapene.

Her er kravene til deltagelse i de internasjonale mesterskapene i år: http://www.friidrett.no/files/%7B02E88282-15C5-44D2-816A-93A6F9BB0047%7D.doc

Her finner du kravene til JNM og NM: http://www.friidrett.no/friidrett/diverse/reglementer/kvalnm09.pdf- og her er UM-kravene: http://www.friidrett.no/friidrett/diverse/Reglementer/kvalum09.pdf

De som klarte kravene i 2009, er automatisk kvalifisert de aktuelle mesterskapene i 2010.

(24.03.2010)

Vedlagte filer

Mesterskapskvalifiserte pr 21.03.10

!