Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Kontraktskriterier


TYRVINGS KRAV FOR ELITE-, MESTERSKAPS- OG TALENTKONTRAKT

Gjennom flere år har Tyrving gitt sine utøvere fra 16 år muligheten til å få kontrakt med klubben. Status som Elite-, Mesterskaps- eller Talentutøver gir rett til økonomisk støtte fra IL Tyrving. Tyrving etablerer kontrakter med aktuelle utøvere i oktober hvert år. Imidlertid kan utøvere som klarer krav til ett av kontraktsnivåene i løpet av innendørs- eller utendørssesongen, komme i betraktning for ny avtale eller oppgradering av eksisterende avtale i løpet av den ordinære kontraktsperioden.

Utøvernes avtaler vil kunne variere ut ifra hvilken situasjon utøveren befinner seg i med tanke på bosted (Norge/utland), treningstilbud i eller utenfor klubben og eventuell støtte fra andre organisasjonsledd i norsk friidrett, ved studiested eller annet.

En utøver som oppnår kontrakt med Tyrving, kan miste sine rettigheter dersom klubben mener at satsingen ikke rettferdiggjør videre støtte. Klubben plikter å orientere utøveren i god tid før en slik beslutning tas. Bruk av dopingmidler eller andre grove disiplinærsaker gir umiddelbart bortfall av rettigheter. Dersom en utøver er langtidsskadet, vil klubben diskutere videre støtte med utøver.

Det følger også plikter med kontrakten i form av dugnadsarbeid og konkurranseaktiviteter. Nærmere beskrivelser av rettigheter og plikter finnes i den enkeltes kontrakt.

ELITEGRUPPEN

Kravet for å oppnå elitekontrakt, er at man har klart (eller klarer i løpet av 2010-sesongen) kvalifiseringskrav til internasjonalt U20-mesterskap:


MENN ØVELSE KVINNER
10,75 100m 12,00
21,75 200m 24,60
48,50 400m 55,50
1,51,50 800m 2,09,50
3,51,00 1500m 4,30,00
- 3000m 9,50,00
14,45,00 5000m 17,15,00
31,35,00 10000m -
9,16,00 3000m hinder 11,00,00
14,80 (1,067) - 14,35 (0,99) 110m/100m hekk 14,20
53,75 400m hekk 61,00
2,12 Høyde 1,79
5,00 Stav 3,80
7,40 Lengde 6,05
15,30 Tresteg 12,80
16,00=7,26kg/17,60=6kg Kule 13,80
50,00=2kg/54,00/1,75kg Diskos 47,00
60,00=7,26kg/65,00=6kg Slegge 55,00
66,00 Spyd 48,50
7000 (jr)/6850 (sen) 10-kamp/7-kamp 5150
45,00,00 Gang 10000m 52,00,00


MESTERSKAPSGRUPPE OG TALENTGRUPPE:

Utøvere som oppnår mesterskapskontrakt må ha klart NM-kravet i minst en øvelse. Se tabellen under.

For å oppnå "talentstatus", må man ha klart krav som er i tabellen under. Disse tilsvarer normalt kravet til Jr22-NM for menn og et særskilt krav for kvinner som ligger mellom Jr22-NM og NM.


MENN
Sen-NM Tyrvingtalent Jr22-NM
100m 11,25 11,50 11,59/11,3
200m 22,65 23,25 23,30/23,0
400m 49,75 51,50 51,50/51,3
800m 1,54,99 1,58,49 1,58,49
1500m 3,55,99 4,07,99 4,07,99
3000m 8,34,99 8,59,99 8,59,99
5000m 14,59,99 16,09,99 16,09,99
10000m 31,59,99
110m hk 15,99 16,99/16,7 16,99/16,7
400m hk 57,49 59,99/59,8 59,99/59,8
2000m hi 6,09,99 6,34,99 6,34,99
3000m hi 9,29,99 10,19,99 10,19,99
Høyde 1,95 1,88 1,88
Stav 4,20 3,60 3,50
Lengde 6,75 6,50 6,40
Tresteg 14,00 13,25 13,00
Kule 14,25 12,00 11,75
Diskos 44,00 37,50 37,00
Slegge 50,00 38,00 35,00
Spyd 58,00 50,00 50,00
10-kamp 6200 5800KVINNER
Sen-NM Tyrvingtalent Jr22-NM
100m 12,75 12,85 12,99/12,6
200m 26,10 26,50 26,80/26,5
400m 58,99 59,99 60,99/60,8
800m 2,14,99 2,16,99 2,21,99
1500m 4,44,99 4,49,99 5,04,99
3000m 10,14,99 10,29,99 10,59,99
5000m 17,59,99
110m hk 15,99 15,99 16,49/16,2
400m hk 66,99 67,49 68,99/68,8
2000m hi 7,00,00 7,30,00
3000m hi 10,45,00 11,30,00
Høyde 1,65 1,62 1,58
Stav 3,00 2,75 2,50
Lengde 5,35 5,30 5,15
Tresteg 11,25 10,85 10,50
Kule 11,25 11,00 10,00
Diskos 36,00 34,00 30,00
Slegge 40,00 36,50 33,00
Spyd 40,00 37,00 33,00
10-kamp 4600 4300


I øvelser der det ikke er kvalifiseringskrav til mesterskapet, er Tyrvings særskilte krav angitt med uthevet skrift.

Utøvere som oppnår spesielt gode resultater i hopp uten tilløp eller løp utenfor bane, vil også kunne komme i betraktning til status som talent eller mesterskapsutøver.

(12.11.2009)


!