Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Generell informasjon nye utøvereFAKTA OM IL TYRVING:

 • IL Tyrving ble stiftet 18.06.22.
 • Aktivitetene idag er friidrett, orientering og barneidrett.
 • Det er omlag 800 medlemmer i laget.
 • Vårt klubbhus er på Kadettangen i Sandvika.
 • Friidrettsgruppens hjemmeside - som oppdateres relativt ofte - har adressen: www.tyrving.no


TRENINGSGRUPPER, STEDER OG TIDER:

 • I sommerhalvåret fra medio april til oktober er treningen utendørs på Nadderud stadion.
 • I vinterhalvåret fra oktober til medio april er treningen innendørs - primært i Gjønneshallen, også på vårt klubbhus i Sandvika og på Levre skole.


TRENINGSAVGIFT:

Treningsavgiften er p.t. pr. halvår kr 1500 (utøvere 10-14 år) og kr 1750 (15 år og eldre).

Treningsavgiften dekker:

 • Treningstilbudet. Du bestemmer hvor mye du vil delta på fellestreningene.
 • Startkontingent i stevner og stafetter.
 • Første gang man er med i Tyrving inkluderer treningsavgiften t-skjorte og college-genser, samt medlemsskap i IL Tyrving i inneværende år.
 • Forsikring - gjelder kun aldersgruppen 10-12 år.


MEDLEMSSKAP I IL TYRVING:

Utøvere må være medlem av IL Tyrving for å stille opp i friidrettsstevner. Medlemskontingent er pr. kalenderår, og er for 2010:

 • Utøvere til og med 16 år kr 300.
 • Utøvere fra 17 år og eldre kr 400.
 • Familiemedlemsskap kr 800.


FORSIKRING:

 • Utøvere t.o.m. 12 år er forsikret gjennom ordningen til Norges Idrettsforbund.
 • Utøvere fra 13 år må løse Friidrettskortet som er Norges Friidrettsforbunds lisensordning. Tyrving sørger for innmelding av utøvere som så vil motta en giro i posten eller på mai. Lisensordningen koster fra kr 155 avhengig av hvilken ordning man velger.


TYRVING-TØY OG KLES-REGLEMENT:

Klikk her så ser du oversikten over tøy som selges i "butikken" vår på Nadderud stadion samt vårt tøy-reglement.

FORPLIKTELSER:

Det er mange oppgaver som må løses for å drive et friidrettslag, og det er viktig at dette fordeles på de som har utøvere med på treningene. Vi er derfor avhengig av hjelp til:

 • Dugnader i løpet av året, primært i forbindelse med mindre stevner.
 • DnB NOR Tyrvinglekene som i 2010 arrangeres 11.-13. juni på Nadderud stadion. Tyrvinglekene er vår største inntektskilde, og det krever mange folk for å kunne gjennomføre Norges største friidrettsstevne som i 2009 hadde mer enn 1700 deltakere fra hele landet. Foreldre til utøvere må derfor sette av hele helgen til dugnadsarbeid
 • Førjulssalg i november. Det vil i 2010 være salg av julekaker og/eller Tyrving-kalender.


KONTAKTPERSONER:

 • Klikk her for styret og andre tillitsvalgte.
 • Klikk her for oppmenn for hver aldersgruppe.
 • Klikk her for treneroversikten.
 • Daglig leder Kirsten Larsen - tlf. 91854384 - mail: kirsten@tyrving.no


(26.03.2010)


!