Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Statistikk uteGuttestatistikken føres av Hans.R. Schwencke ( hans.r.schwencke@bi.no) - Mob 90822250

Jentestatistikken føres av Live Nesse ( live.nesse@vetinst.no) tlf 67143154

Det er fint om alle sender korreksjonsmeldinger til statistikerne dersom noe er feil.

(01.05.2007)

Vedlagte filer

Jenter 28.10
Gutter 1.11

!