Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Ski-orientering


Vinteren har kommet og ski-o sesongen er snart i gang.

Det starter på Venabu, med norgecup og samling for ungdommer, se vedlagte innbydelser. O-treff arrangeres også i 2005 i januar. Innbydelse til dette ligger også vedlagt. (27.11.2004)

Vedlagte filer

venabu_renn
venabu_samling.pdf
o-treff.pdf

!