Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Om Tyrving Orientering

Nye nettsider 2011
Tyrving Orientering har migrert til NYE NETTSIDER (19.01.2011)


For info om O-gruppa og våre aktiviteter kan du lese siste nytt nedenfor. Og bruke bruke menyen i venstre marg. Og klikke linkene i O-Kalenderen - kommende uke finner du oppe i høyre marg.

Har du lyst til å bli medlem ? (01.01.2007)
Mer om Tyrving Orientering

O-gruppas Årsmøte for 2008 ble avviklet på Klubbhuset 21.januar 2009, med 20 medlemmer til stede. Årsmøte-dokumentene er vedlagt nedenfor (som .zip-fil); der finner du bl.a. referat fra Årsmøtet, Årsberetningen (for 2008), Regnskap 2008 og Budsjett 2009, samt Virksomhetsplanen (for 2009). Og Valgkomitéens forslag om gjenvalg av hele o-styret, som ble klappet gjennom. (22.01.2009)
Vedlegg: Saksdokumentene fra Årsmøtet

Det innkalles til årsmøte i o-gruppa onsdag 23. januar kl 19:00 på Klubbhuset. (21.01.2008)
AGENDA + SAKSDOKUMENTER

Orienteringsgruppens Årsmøte for 2006 ble avviklet tirsdag 23.januar 2007 på Klubbhuset. Dokumentene til årsmøtet finner du her. (24.01.2007)
Dokumenter til årsmøtet

Sportskomiteens virksomhetsplan skal fastsette retningslinjene for klubbens sportslige virksomhet. Den redigeres hvert år og godkjennes av årsmøtet. (26.01.2006)
Les mer

Årsberetningen for o-gruppas aktiviteter i 2005 kan du nå lese her. (25.01.2006)
Les mer


!