Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Årsmøte (2007) i O-gruppa


Det innkalles til årsmøte i o-gruppa onsdag 23. januar kl 19:00 på Klubbhuset.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Behandling og godkjenning av årsberetning for 2007.
4. Behandling av regnskap for 2007 i revidert stand.
5. Behandling av innkomne forslag.
6. Vedta budsjett for 2008.
7. Valg.

oppdatert 21/1 2008: Saksdokumenter er vedlagt nedenfor

(21.01.2008)

Vedlagte filer


!