Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Kart

Her er en oversikt over Tyrvings kart med priser. (01.05.2008)
Les mer

Nytt turkart over Bærum vestmark
IL Tyrving har våren 2008 utgitt et nytt turkart over Bærum Vestmark. Kartet er i målestokk 1:20000 og dekker et område av marka avgrenset av linjer mellom Skaugum-Myggheim-Sollihøgda-Tverrelva-Lommedalen-Sandvika-Skaugum.

Kartsymbolene inneholder også skiløyper (rødmerkede) og turstier (blåmerkede) samt stedsnavn. Kartets bakside inneholder informasjon om marka med setre, plasser, hendelser og spesielle lokaliteter, samt bilder og illustrasjoner.

Kontaktperson for kartsalg i Tyrving: Rune Berge - tlf. 4520 5166 (29.04.2008)


Nye kart i 2005
Tyrving har utgitt 3 nye konkurransekart i år:
- Risfjellet. Kartet dekker et område på ca 14 kvkm nord i Vestmarka.
Kartet er utgitt sammen med Bærum Skiklub.
- Kleivstua. Kartet dekker et område på 16 kvkm på begge sider av
Kleivstua på Krokskogen. Kartet er utgitt sammen med Ringerike o-lag.
- Jordbru. Kartet er en revisjon av Jordbrukartet fra 1990 og dekker
et område på 3 kvkm.

Alle kartene har målestokk 1:10 000 og ekvidistanse 5 meter.

I tillegg er det gitt ut kart over Borøya (1:5000), revidert utgave av Tanum-Kirkerud (1:5000) og skolekartet Lommedalen skole (1:2000). (28.11.2005)


IL Tyrving og Fossum IF har våren 2004 utgitt et nytt turkart over Bærumsmarka. Kartet er i målestokk 1:20 000 og dekker et område på 135 km2 av marka avgrenset av Sørkedalen i øst, Vivangen i nord, Kjaglidalen i vest og bebyggelsen i syd. (27.04.2004)
Les mer


!