Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Nytt turkart over Bærumsmarka


IL Tyrving og Fossum IF har våren 2004 utgitt et nytt turkart over Bærumsmarka. Kartet er i målestokk 1:20 000 og dekker et område på 135 km2 av marka avgrenset av Sørkedalen i øst, Vivangen i nord, Kjaglidalen i vest og bebyggelsen i syd.

Kartet er beregnet på turbruk og inneholder foruten de vanlige
kartsymboler også skiløyper (rødmerkede) og turstier (blåmerkede) samt stedsnavn, se kartutsnitt nedenfor.

Kartets bakside inneholder informasjon om markas historie, geologi, plante- og dyreliv samt bilder og illustrasjoner.

Kartet har vært i salg fra i vår og selges for 80 kroner. Det kan kjøpes av Tyrving (se Tyrvings kart), og på utsalgsstedene:
  • Bull Ski og Kajakk, Sandvika
  • ARK Bokhandel, Gågaten, Sandvika
  • G-sport, Sandvika Storsenter
  • Norli Bokhandel, Sandvika Storsenter
  • Høvik Bok og Papirhandel, Høvik
  • Verket Sport, Bærums Verk
  • Bokhandel KI-senteret, Rykkinn


(27.04.2004)


!