Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Adresser

Listen over tillitsvalgte, oppdatert etter årsmøtet i januar 2008.


Styret 2009
Leder Dag Kolberg Jansveien 17, 1354 Bærums Verk 9348 3165
Økonomi Reidar Vifstad Øvre Berglia 70, 1353 Bærums Verk
Nestleder og sport Morten Christophersen Rugdefaret 107, 1396 Billingstad 4193 3650
Arrangement Eystein Weltzien Horniveien 61, 1339 Vøyenenga 9303 8437
Rekrutter Anna Göhlman Kristian Haugs vei 10, 1350 Lommedalen 4802 1215
Kart Rune Berge Vallerveien 70, 1344 Haslum 6754 1831
Tur-orientering Einar Hoff Husarveien 27, 1396 Billingstad 6684 6933
(25.01.2008)
Øvrige tillitsvalgte 2008, se VEDLEGG

E-postlister
Tyrving Orientering bruker denne nettsiden og e-post aktivt til informasjon og kontakt mellom medlemmene og tillitsvalgte. Vi har 3 e-postlister som sikrer at Tyrving-løpere alltid er ajour; 'o-alle' for almen info til alle voksne medlemmer (17+), 'o-junior' for info spesielt til aktive juniorer (17-20), og 'o-ung' for info spesielt til yngre løpere (12-18) og deres foresatte.

For å se/ korrigere adresser som er med på listene, melde deg på - eller av; gå til e-postlistenes hjemmesider: o-alle | o-ung | o-junior (30.12.2002)!