Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Nytt turkart over Bærum vestmark


IL Tyrving har våren 2008 utgitt et nytt turkart over Bærum Vestmark. Kartet er i målestokk 1:20000 og dekker et område av marka avgrenset av linjer mellom Skaugum-Myggheim-Sollihøgda-Tverrelva-Lommedalen-Sandvika-Skaugum.

Kartsymbolene inneholder også skiløyper (rødmerkede) og turstier (blåmerkede) samt stedsnavn. Kartets bakside inneholder informasjon om marka med setre, plasser, hendelser og spesielle lokaliteter, samt bilder og illustrasjoner.

Kontaktperson for kartsalg i Tyrving: Rune Berge - tlf. 4520 5166

(29.04.2008)

   

!