Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Årsmøte (2008) i O-gruppa


O-gruppas Årsmøte for 2008 ble avviklet på Klubbhuset 21.januar 2009, med 20 medlemmer til stede. Årsmøte-dokumentene er vedlagt nedenfor (som .zip-fil); der finner du bl.a. referat fra Årsmøtet, Årsberetningen (for 2008), Regnskap 2008 og Budsjett 2009, samt Virksomhetsplanen (for 2009). Og Valgkomitéens forslag om gjenvalg av hele o-styret, som ble klappet gjennom.

...

(22.01.2009)

   

Vedlagte filer

Saksdokumenter fra Årsmøtet 2009-01-21

!