Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Årsberetning 2005


Årsberetningen for o-gruppas aktiviteter i 2005 kan du nå lese her.

ÅRSBERETNING 2005 FOR IL TYRVINGS ORIENTERINGSGRUPPE

Styrets sammensetning:
Leder: Siri Spjelkavik
Nestleder: Nicholas Morgan
Økonomiansvarlig: Svein Jacobsen
Sportskomiteen: Morten Christophersen
Rekruttkomiteen: Inger A. Tiltnes
Arrangementskomiteen: Eystein Weltzien
Kartkomiteen: Per Kristian Ekeberg
Tur-orientering: Einar Hoff

Andre verv:
Valgkomite: Nina Kolberg, Randi Nilstad
Draktsalg: Nina Kolberg
Barneturorientering: Berit Berge
Skolekontakt: Wenche Hultgreen
Statistikk/Tyrvingpokal: Siri Spjelkavik
EKT-utstyr: Aud I. Spjelkavik
Kartsalg: Per Kristian Ekeberg

Andre verv i forbund og krets:
IOF's IT commission: Henning Spjelkavik

Norges orienteringsforbund (NOF):

  • President: Bjørn R. Berntsen
  • Medlem av teknisk komite: Henning Spjelkavik
  • Medlem av toppidrettskomite: Åge Hadler
  • Nestleder i valgkomite: Wenche Hultgreen


Akershus og Oslo orienteringskrets (AOOK):

  • Nestleder: Kjell Stenstadvold Medlem av teknisk råd: Hasse Bergstrøm Medlem av treningsrådet: Henning Spjelkavik


Styrets arbeid og den økonomiske situasjonen:
Styret har i styreperioden avholdt 6 styremøter og har aktivt benyttet treninger, løp og epost til å avklare løpende saker.

2005 har vært preget av et høyt aktivitetsnivå, både i arrangementer og sportslig sett. Veteranmesterskapet ble avholdt på Kleivstua, to uker etter at vi var med på å arrangere KM både individuelt og i stafett. Løpene var vellykkete, en stor takk til alle som hjalp til med arrangementene. Fossum IF tok i året som gikk initiativ til en arrangørallianse i Oslo og Akershus, dette arbeidet er ikke sluttført og må behandles videre i 2006. Vi har også fått tildelt NM sprint i 2007 i Sandvika-området. Resultatregnskapet for 2005 viser et underskudd på kr 4.175 etter en nedskriving av drakt-beholdningen på kr 37.240.

O-året i IL Tyrving
Hver komite har vedlagt en rapport for sin aktivitet, et kort oppsummering følger her:

Orienteringsgruppen hadde i 2005 325 medlemmer (305 i 2004). Rekruttkomiteen har arrangert kurs og vellykket samling, flere nye familier har dukket opp på vanlige løp i løpet av sesongen. Treningstilbudet har vært tilrettelagt og variert, med tilbud for alle. Resultatmessig har det vært et bra år, med NM-sølv i herrer stafett, 4 gull i D19-20 og en topp ti plassering fra VM i Japan. Liste over mesterskapsresultater står under Sportskomitéens beretning.

Kartproduksjonen har vært høy og det er blitt utgitt 5 kart i år, i tillegg til at flere nærkart er påbegynt. NM-kartene til 2007 er også godt i gang.

Barnetilpasset turorientering hadde i år tiårsjubileum og fortsetter også til neste år. Det er i år arrangert 11 arrangement. Gledelig også at 518 elever fant veien til Gildesprinten (skolemesterskapet) på Kalvøya.

For styret i orienteringsgruppa
Siri Spjelkavik

ØKONOMIRAPPORT
Styret fremlegger et resultatregnskap for 2005 med et underskudd på kr. 4.175. Vi har her valgt å nedskrive draktbeholdningen med kr. 37.240.- og er årsaken til underskuddet. Resultatet er bedre enn årets budsjett som var satt opp med et underskudd på kr. 30.000.-

Resultatet fra den ordinære virksomheten er etter styrets oppfatning tilfredsstillende. På grunn av stor usikkerhet knyttet rundt spilleautomaten på Rykkinn hadde vi kun budsjettert med 6 måneders inntekt fra denne. Automaten har stått ut året. Dette var klart relativt tidlig, slik at vi kunne velge å si fra oss dugnaden 'Båter i sjøen' som var mellom KM og veteran-NM.

Årets aktiviteter har vært gjennomført med god kostnadskontroll i forhold til budsjett, og viser kun små avvik.

For 2006 er fortsatt situasjonen rundt spilleautomaten usikker. Vi har valgt å budsjettere med 8 måneders inntekt fra automaten.

O-gruppas balanse viser en egenkapital på hele kr. 834.287.- som gir en god buffer for svingninger i inntektsnivået fra år til år.

ARRANGEMENTSKOMITÉEN
Komitéen har bestått av Eystein Weltzien (leder), Kjell G. Røkke, Severin Lindseth (kontaktperson AB-alliansen) og Inge Gunnes. Det er avholdt to komitémøter. Tyrving er etter søknad til NOF tildelt NM sprint 19.05.2007. Det har vært et meget aktivt år med både store og små arrangementer. Alle arrangementene er gjennomført med god kvalitet på alle områder.

Arrangementer
Maxim Cup 11. mai
Samlingsplass: Fossum klubbhus
Kart: Østernvann 2005 (1:10 000)
Antall deltakere: 123
Løpsleder: Per Øhlckers
Løypelegger: Morten Christophersen

AB - rekruttløp 11. mai
Kart: Kalvøya
Antall deltakere: 84
Arrangementsansvarlig: Don Skantze

AB-karusell 14. juni.
Samlingsplass: Vestmarksetra
Kart: Vestmarka 2003
Antall deltakere: 180.
Løpsleder/løypelegger: Severin Lindseth

Klubbmesterskapet sprint 17. august
Kart: Borøya
Antall deltakere: 40
Løpsleder/løypelegger: Nicholas Morgan

KM langdistanse AOOK/BUOK 20. august
Samlingsplass: Jordbru
Kart: Risfjellet og Jordbru 2005 (1:10 000)
Antall deltakere: 832
Løpsleder: Håvard Lillegård
Løypelegger: Eystein Weltzien

KM stafett AOOK/BUOK 21. august
Samlingsplass: Kleivstua
Kart: Kleivstua 2005 (1:10 000)
Antall deltakere: 519
Løpsleder: Eystein Weltzien
Løypelegger: Eystein Weltzien

Veteranmesterskapet 3.-4. september
Samlingsplass: Kleivstua
Kart: Kleivstua 2005 (1:10 000)
Antall deltakere: 1101
Løpsleder: Jørgen Holmboe
Løypelegger: Per Kr. Ekeberg og Rune Berge

Løp for Berger skole 12. september
Kart: Kalvøya
Løypelegger: Espen Weltzien

Skolesprinten 21. september
Kart: Kalvøya 1:4 000
Antall deltakere: 518
Løpsleder: Wenche Hultgreen
Løypelegger: Espen Weltzien

Løp for Norconsult 15. oktober
Kart: Sollihøgda Nord
Antall deltakere: 60
Løypelegger: Kjell Røkke

Arrangementsutstyr
EKT-utstyr lånes ut fra fam. Spjelkavik.
Klubbtelt til løp er organisert med en ansvarlig familie for hver måned.
Tyngre arrangementsutstyr er lagret på Staver Gård.
Lettere arrangementsutstyr er lagret i klubbhuset. Det er i år supplert noe utstyr, i første rekke plastlommer. Tyrving har dessuten mottatt utstyrspakke til Gildesprinten (EKT-utstyr).

REKRUTTKOMITEEN
Inger Tiltnes (leder), Eva Mathisen Søvik, Wenche Hultgreen og Anders Asdøl.

Innbydelse til o-kurs ble levert ut på Jong, Tanum, Billingstad, Høvik Verk, Gommerud, Bryn og Skui skole. 16 nybegynnere og 12 barn med litt erfaring, har deltatt på kurs og treninger på mandager 24.4.- 13.6.fra Tanum skole og 22.8-26.9. i Vestmarka og Dæliskogen. Wenche hadde ansvar for opplegget med god hjelp av Anders, som fulgte opp nivå 2-barna. Mange Tyrvinger har vært gode hjelpere. Meget bra oppmøte gjennom hele sesongen. Vi hadde 3 voksne på o-kurs for voksne.

På AB-alliansens rekruttløp på onsdagene hadde vi liten deltakelse. I og med at vi har hatt tilbud på mandagene har vi ikke klart å motivere for enda en dag med O.

På O-festivalens parstafett (-12år) hadde vi med 7 par(3 par i fjor). Dette var vellykket for de fleste. 11 rekrutter løp på fredagen og 10 rekrutter løp på søndagen.

17.8. hadde vi Sprint-klubbmesterskap på Borøya. De som ikke hadde egen båt tok ”Rigmor”. Grønn nisse i vandrepremie til beste herre(Anders T.) og beste dame (Ingunn W). Kalveglass til beste D/H-16 (Ingrid og Espen). Meget bra rekruttdeltakelse(alle fikk drikkeflasker). Dette ble et flott klubbarrangement der rekrutter og aktive hygget seg sammen.

26.-28.8. arrangerte vi for 4.gang 2-dagers leir, ikke på Sæteren eller Grønnland ,men Vestlia i Asker. 24 barn og 20 voksne var med. Spagetti, pizza, myrfotball, o-trening , leirmesterskap og 14-åringene som forteller fra landsleir begynner å bli fast på programmet.. På søndagen deltok alle på Østlandsmesterskap. 5 foreldre ble etteranmeldt i 17N/C. Flere hadde sin første erfaring med ordentlig o-løp der. Meget vellykket helg der nybegynnere og aktive får muligheten til å bli litt bedre kjent med hverandre. Eva MS var leder på leiren. Arne T. hadde laget o-øktene og hengt ut postene.

Rekruttenes orienteringsdag i Holmenkollen i september klarte vi ikke mobilisere til. Ca. 10 deltakere.

Sesongen ble avsluttet 17.10. med nattløp på Kalvøya og kake/pølsespising på klubbhuset for 7 -14-åringene i klubben. 19 barn løp langløypa og 16 barn løp kortløypa. Vi så bilder fra sesongen og Gunnars film fra Vestlia. Alle fikk stål-drikkeflasker i premie. Tyrvingkrus ble delt ut til 2 nybegynnere med størst framgang og best oppmøte på treningene: Jørgen Stenwig og Eline Hjellup Horne. De som hadde bare ett fravær på mandagstreningene fikk også en liten premie.

Flere rekrutter har deltatt med familiene sine på o-løp i helgene gjennom hele sesongen. Vi har få 12-13-åringer, men en flott gjeng med 10-11-åringer

Vi har heller ikke i år hatt noe vintertilbud til rekruttene.

SPORTSKOMITEEN
Morten Christophersen, leder
Frode Konst, turansvarlig
Arne Tiltnes, ungdomsansvarlig
Eystein Weltzien, treningsansvarlig
Henning Spjelkavik, stafettansvarlig
Veteran UK, Eivind Hoff
Senior UK, Henning Spjelkavik (herrer og damer)
- Christian Holmboe (herrer)
- Morten Christophersen (damer)
Ungdoms UK, Arne Tiltnes
Peer H. Staff, dametrener
Sunniva Jørgensen, juniortrener
Morten Christophersen, juniortrener
Leif Størmer, trener for Audun Weltzien
Frode Balchen, trener for Rannveig Øverøyen

Komiteen har hatt ansvar for den sportslige virksomheten. De viktigste oppgavene har vært:
• Planlegging, organisering og gjennomføring av klubbens treningstilbud (sommer og vinter).
• Trening og oppfølging av løpere (primært ungdom, junior og yngre senior)
• Treningssamlinger
• Laguttak og reiseopplegg i forbindelse med stafetter
• Reiseopplegg og oppfølging i forbindelse med mesterskap
• Informere om det sportslige tilbudet (treninger, samlinger, stafetter etc.)

Sportslig virksomhet generelt:
Med Arne Tiltnes som ungdomsleder har ungdomsgruppen i Tyrving fått et løft, og i dag har nok Tyrving en av de største og beste ungdomsgruppene i landet. Overgangen fra rekrutt til ungdomsløper ser ut til å fungere bedre, og den ukentlige o-tekniske hovedtreningen har samlet jevnt med ungdommer gjennom hele sesongen. Frem til jul har også ungdommene dominert oppmøtestatistikken på intervalltreningene på tirsdager. Det er viktig å videreføre den kompetansen og de erfaringene vi nå har fått på ungdomsarbeid, og ikke minst å få kontinuitet i arbeidet.

Også juniorene har fått et løft, og Tyrving er igjen en av de dominerende juniorklubbene i landet. Mye takket være Ingunns fire NM gull. Men for første gang siden 2000 hadde ikke Tyrving noen løpere i Junior VM. Oppfølgingen av juniorene har fungert bra, og de juniorene som har ønsket o-teknisk oppfølging har fått det. Både når det gjelder treningsplanlegging, fysisk trening og o-teknisk trening. Juniorene har deltatt på Tyrvings hovedtrening gjennom o-sesongen, men også kretsens juniortreninger. Oppmøtet har vært varierende.

Tyrving er tilbake som en av de beste seniorklubbene i landet, men har foreløpig ikke etablert seg blant de fem beste norske klubbene i store stafetter. De seniorene som har ønsket det har stort sett fått personlig oppfølging. Damene har fått Peer H. Staff som trener, og de damene som har fått personlig oppfølging av Peer er godt fornøyd med opplegget. Peer fortsetter som trener i 2006. Samlingstilbudet for alle grupper har vært godt, med samlinger rettet mot fremtidige viktige løp for seniorer og juniorer. Rekrutteringen av innflyttere til Oslo har gått dårlig, og sportskomiteen ønsker å flytte fokus fra rekruttering til å ha et så godt lag, gode treninger, gode samlinger og godt miljø at Tyrving blir et naturlig valg for løpere som flytter i til Oslo-området.

Veteranene har tilbud om ukentlige fellestreninger gjennom hele året ved siden av tilbudet fra bedriftsidretten. Tyrving markerer seg fortsatt som en av de beste veteranklubbene i landet.

Elite:
Tyrving har lyktes godt i å bygge opp et elitemiljø rundt løpere fra egen stall. I årene fremover bør målet være å kunne forbli en eliteklubb på høyt internasjonalt nivå ved hjelp av egen rekruttering. Aktiviteten er godt tilrettelagt for de beste og deres satsingsmål, og Tyrving har lyktes bedre dette året med å trekke inn ressurspersoner til å bidra med satsingen. Men med de ressursene Tyrving besitter er det fortsatt stort forbedringspotensial.

Tyrving har hatt Ingunn og Audun Weltzien og Anders Tiltnes med på NOFs representasjonslag, og har vært godt representert i internasjonale mesterskap med Zsuzsa Fey og Graham Gristwood på VM i Japan, Audun Weltzien på NOM og WorldCup finalen og Anders Tiltnes og Ingunn Weltzien på Euromeeting. De fleste av disse løperne bidrar på en positiv måte i klubbmiljøet.

Det er fortsatt en lang vei å gå for å bli blant de beste eliteklubbene i Norge og til seier i 10MILA 2010, men Tyrving er i ferd med å få en bedre stafettkultur og har individuelle løpere som viser stor satsingsvilje og gode resultater. De langsiktige målene nevnt over bør være inne rekkevidde.

Bredde:
Tyrving viser seg også i år som en av de største breddeklubbene i Norge, både gjennom å være største klubb på Norsk O-Festival og ved å kjempe høyt oppe i de store breddestafettene. Det er fortsatt at stykke de store svenske og finske breddeklubbene, og det må jobbes systematisk med rekrutteringen og ungdomsarbeidet for at vi skal komme opp på et slikt nivå.

Trening:
Treningssamarbeidet med Fossum om ukentlige treninger for hele Bærum har fungert godt, og kvaliteten på treningene er bra. Oppmøtet er imidlertid jevnt over for dårlig, så det bør arbeides med å få til en bedre treningskultur i klubben. Det samme gjelder vintertreningene, der alle har tilbud om 2-3 treninger gjennom hele vinteren. Det er viktig å ha kontinuitet i treningsarbeidet, og det har det vært over noen år nå. Men det er også viktig å videreføre den kompetansen vi nå har, og Tyrving har nok enda et stykke igjen før vi kan si at vi har Oslo-områdets beste treningstilbud.

Samlinger:
Samlingstilbudet har blitt ytterligere forbedret i 2005, men bl.a. klubbsamling på Gålå på forsommeren med stor oppslutning. Tyrving har utvilsomt et av de beste samlingstilbudene i Norge, men vi vil fortsette å videreutvikle samlingsopplegget.

Intern info:
E-post har vært mye brukt til info om treninger, stafetter, samlinger etc. Det meste av viktig info har også blitt lagt ut på Tyrvings nettside. En del viktig info har kommet i Tyrving Nytt. De fleste leser mail og er på nett, og det er i dag primærkanalene for sportslig info.

Mesterskapsresultater
Senior-VM Japan:
Langdistanse: Zsuzsa Fey (nr. 14)
Mellomdistanse: Zsuzsa Fey (nr. 8)
Sprint: Zsuzsa Fey (nr. 19)

Åpent Nordisk mesterskap:
Langdistanse:
H21: Audun H. Weltzien (nr. 22)
Mellomdistanse:
D21: Zsuzsa Fey (nr. 31)
Sprint:
D21: Zsuzsa Fey (nr. 31)
H21: Audun H. Weltzien (nr. 9)

Senior-NM:
Ultralangdistanse:
D21: Zsuzsa Fey (nr. 3)
H21: Geir Hoff (nr. 23), Morten Christophersen (nr. 25), Henning Spjelkavik (nr. 30)
Langdistanse:
D21: Zsuzsa Fey (nr. 11)
H21: Audun H. Weltzien (nr. 7), Anders Tiltnes (nr. 9), Jens Torbjørn Sagberg (nr. 29),
Vegard Brox (nr. 44), Henning Spjelkavik (nr. 64)
Mellomdistanse:
D21: Zsuzsa Fey (nr. 5)
H21: Anders Tiltnes (nr. 9), Audun H. Weltzien (nr. 11), Jens Torbjørn Sagberg (nr. 18)
Sprint:
H21: Audun H. Weltzien (nr. 10), Anders Tiltnes (nr. 17), Jens Torbjørn Sagberg (nr. 26)
Natt:
D21: Zsuzsa Fey (nr. 14)
H21: Audun H. Weltzien (nr. 2), Anders Tiltnes (nr. 9), Nicholas Morgan (nr. 33),
Morten Christophersen (nr. 40), Christian Holmboe (nr. 47), Geir Hoff (nr. 48),
Henning Spjelkavik (nr. 50), Frode Konst (nr. 76)
Stafett:
Herrer: Jens Torbjørn Sagberg, Anders Tiltnes, Audun H. Weltzien (nr. 2),
Christian Holmboe, Morten Christophersen, Geir Hoff (nr. 28)
Vegard Brox, Bjørn Ekeberg, Nicholas Morgan (nr. 46)
Sverre H. Lindseth, Henning Spjelkavik, Hans Kristian Hasaas (nr. 61)
Eirik Nørstebø, Svein Jacobsen, Terje Mathisen (nr. 80)
Damer: Ingunn H. Weltzien, Sunniva Jørgensen, Zsuzsa Fey (nr. 14)

Junior-NM
Langdistanse:
D19-20: Ingunn H. Weltzien (nr. 1)
H17-18: Bjørn Ekeberg (nr. 5), Sverre H. Lindseth (nr. 9), Harald Berge (nr. 30),
Eirik Nørstebø (nr. 55)
Mellomdistanse:
D19-20: Ingunn H. Weltzien (nr. 1)
H17-18: Bjørn Ekeberg (nr. 10), Sverre H. Lindseth (nr. 30), Harald Berge (nr. 31),
Eirik Nørstebø (nr. 55)
Sprint:
D17-20: Ingunn H. Weltzien (nr. 1)
H17-20: Bjørn Ekeberg (nr. 21)
Natt:
D19-20: Ingunn H. Weltzien (nr. 1)
H17-18: Sverre H. Lindseth (nr. 16), Bjørn Ekeberg (nr. 20)
Stafett:
H17-20: Bjørn Ekeberg, Sverre H. Lindseth, Espen Weltzien (nr. 17)
D17-20: Rannveig W. Øverøyen, Anniken W. Øverøyen, Ingunn H. Weltzien (nr. 4)

Hovedløpet for yngre:
H14: Torkil E. Solstad (nr. 15), Niklas Sommerstad (nr. 55), Gunnar Fiskum (nr. 57), Morten S. Saue (nr. 71)
H15: Bjørn Thomas Vee (nr. 31)
H16: Espen H. Weltzien (nr. 6)

D14: Hanna K. H. Lindseth (nr. 36)
D15: Ida Tiltnes (nr. 7), Ingrid Berge (nr. 21)
D16: Rannveig W. Øverøyen (nr. 14)

World Masters:
H50: Svein S. Jacobsen (nr. 1), Olav Nipen (nr. 9)

KARTKOMITEEN
Kartkomiteen har i 2005 bestått av Per Kristian Ekeberg som leder og Jo Wiklund som medlem.

2005 har vært et år med stor kartproduksjon og vi har nå gode og oppdaterte kart over de fleste av våre områder.

O-kart Risfjellet ble utgitt til KM lang i høst. Kartet ble synfart høsten 2004 av Eystein Weltzien og rentegnet i år av Audun Weltzien, dels som betalt arbeid og dels som dugnad. Området er utvidet mot syd og mot Jordbru i forhold til dagens kart, og dekker ca 13 km2. Kartet er utgitt i samarbeid med Bærums Skiklub som har vært spillemiddelsøker. Kartet er finansiert ved offentlig støtte (2/3) og dugnad (1/3).

O-kart Kleivstua ble utgitt i høst og brukt til KM stafett og Veteranmesterskapet. Størstedelen av kartet er synfart av Eystein Weltzien, dels som betalt arbeid og dels som dugnad, mens rentegningen er utført av Ugland IT Group. Området er utvidet mot vest og syd i forhold til det forrige Kleivstuakartet, og dekker ca 16 km2. Kartet er utgitt i samarbeid med Ringerike o-lag som har vært spillemiddelsøker. Kartet er finansiert ved offentlig støtte (2/3) og dugnad (1/3).

O-kart Jordbru ble utgitt til KM lang i høst. Kartet er synfart av Eystein Weltzien og rentegnet av Audun Weltzien, dels som betalt arbeid og dels som dugnad. Kartet dekker ca 3 km2. Kartet er finansiert som nærmiljøanlegg med offentlig støtte (3/4) og dugnad (1/4).

Skolekartene Borøya og Lommedalen Skole, som var med på NOFs Skolekartprosjekt 2004, ble synfart av Ingunn Weltzien og rentegnet av Espen Weltzien i 2004 og trykket og utgitt i år. Kartene er finansiert som nærmiljøanlegg med offentlig støtte (3/4) og dugnad (1/4).

Tyrving har deltatt aktivt også i NOFs Skolekartprosjekt 2005 som har som oppgave å få ungdom interessert i kartarbeid. Som en start på prosjektet ble det avholdt en innføring i synfaring og rentegning av sprint o-kart over 3 kvelder med Dag Amundsen, Kolbotn IL som kursleder. Veiledere for prosjektet har vært Eystein Weltzien og Per Kristian Ekeberg. Kartene nedenfor har vært med i prosjektet:

• Sprint o-kart over Veritasskogen er synfart og rentegnes av Anders Tiltnes. Kartet vil bli brukt til kvalifisering i NM sprint i 2007 og vil derfor ikke utgis før i 2007. Kartet utgis sammen med Stabæk IF.

• Sprint o-kart Sandvika er synfart og rentegnes av Sverre Lindseth og Jørgen Mathias Nipen som har hatt hver sin side av elva. Kartet vil bli brukt til finalen i NM sprint i 2007 og vil derfor ikke utgis før i 2007.

• Sprint o-kart over Kalvøya er synfart og rentegnet av Bjørn Ekeberg. Kartet vil bli utgitt i 2006.

• Skolekartene Berger-Gommerud og Høvik Verk skole er synfart av Ingunn Weltzien og rentegnet av Espen Weltzien. Kartene vil bli utgitt i 2006.

• På grunn av lite opplag ble o-kart Tanum-Kirkerud fra 2003 revidert i år av Nicholas Morgan og vil bli utgitt i 2006.

For skolekartene er det sendt spillemiddelsøknad for mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg i år, mens for sprint o-kartene vil søknad bli sendt i 2006. På grunn av lite opplag vil det til neste år bli utgitt et nytt opplag av o-kart Vestmarka fra 2003. Det er i år foretatt en begrenset oppdatering av kartet av Espen og Eystein Weltzien.

Turkart Bærumsmarka som ble utgitt i 2004 har i år solgt for ca kr. 20 000. Av dette er ca kr. 11 000 salg til utsalgsstedene og ca kr. 9 000 direktesalg av klubbens medlemmer. Tilsvarende tall fra i fjor var kr. 41 000 og kr. 14 000. I fjor ble det også solgt for ca kr. 7 000 til bedrifter og ca kr. 3 000 til Tyrvingmedlemmer, et salg vi ikke hadde i år.
Det er utgitt ny Kart- og bruksplan for 2006-2010 som innspill til kommunens plan. Tyrvings planer for større kartprosjekter i perioden er turkart Vestmarka i 2007 og o-kart Sollihøgda i 2009.

Bruken av klubbens kart har vært på ca 6 750 kart. Herav utgjorde salg av o-kart til eksterne ca 1 100 kart (ca kr. 10 000), salg av turkartet ca 350 kart (ca kr. 20 000, kfr. over), egne arrangementer ca 3 000 kart, turorientering ca 2 200 kart og trening ca 100 kart.

Kartbeholdningen er på ca 23.900 o-kart og ca 2.950 turkart. Kartbeholdningen er ikke bokført med verdi, men representerer et betydelig inntektspotensiale.

TURORIENTERING

FLAGGSPRETTEN
Ansvarlige for Flaggspretten i 2005 har vært Einar Hoff, Atie og Odd Tore Saugerud og Arne Enebakk (kasserer i hovedkomiteen).
Vi benyttet i år kartet Sollihøgda N i målestokk 1:10 000 utg. i 2000, postene, 20 ialt stod ute fra 30 april til 2 oktober. I tillegg ble kartet Tanum/Kirkerud i målestokk
1:6 000 ,utg. i 2003 benyttet til 5 vårposter. De øvrige klubbene hadde poster på kartene: Burudvann, Lommedalen/Trehjørningen og Høgbrennåsen.
Sesongåpningen var også i år på Kalvøya 1. Mai. Fremmøtet var som vanlig stort, flere hundre voksne og barn fant alle de 5 postene på Kalvøya og kjøpte konvolutter til Flaggspretten og Tur-O-for barn. Budstikkas omtale med kart i avisen er fin PR for opplegget.

Årets salg av konvolutter ble imidlertid en skuffelse, bare 460 konvolutter ble solgt av et opplag på 700. Ifjor ble det solgt 547 konvolutter og i 2003 hele 663. Dette er en drastisk nedgang som må sees nærmere på. Det er også på dette området konkurranse med de andre O-klubbene, vi registrerer at både Asker SK og Fossum selger sine konvolutter i bl.a. Storsenteret. Årets inntekt (Tyrvings andel) ble på 28 300 kr, hvorav kr 7 300 er salgsprovisjopn for direkte salg gjennom Tyrving. Flaggspretten har også egen nettside: www.flaggspretten.no, med fyldig informasjon om turorienteringen i Bærum. Sidene redigeres av Janoz Ziolko.
Neste år vil vi ha 20 poster i Vestmarka og 5 fjernposter på det nye kartet Kleivstua som ble brukt til KM og Veteranmesterskapet i 2005.

TURORIENTERING FOR BARN
Turorientering for barn kunne i år feire 10 års-jubileum. Berit Berge som tok initiativet til dette opplegget gjennomførte for 10 gang dette arrangementet uten bistand, enestående. Årets 30 poster i området fra Vestmarksetra P - Gupu/Furuholmen stod ute fra 1. mai og helt til 1. November. Sesongstarten var også i år på Kalvøya 1. mai i samarbeid med Flaggspretten om poster og salg . Årets salg var på hele 370 konvolutter, 23 flere enn året før. Salget har i flere år ligget i nærheten av 350. Siden starten i 1996 er det solgt hele 3087 konvolutter.

(25.01.2006)


!