Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Påskesamling 2005


Påskesamlingen 2005 legges til Danmark, Sverige og Polen. Det blir tre alternative samlingsopplegg, så det er bare å velge ut ifra hva som passer og hva man ønsker å delta på. Både nåværende og tidligere Tyrving medlemmer er velkommen til å være med på klubbens påskesamling. Påmelding så fort som mulig og senest mandag 7.februar til Sportskomiteen eller Morten Christophersen.

Alternativene er forskjellige frem til 21.mars. Fra mandagen og utover er samlingsopplegget felles for alle tre alternativene, og samlingen avsluttes med 7manna og 4dams i Blekinge skjærtorsdag og langfredag. Hjemkomst blir på formiddagen skjærtorsdag.
terrenget


Alternativ 1 – utvidet påskesamling:
Dette alternativet er for de som ønsker en utvidet samling. Det innebærer at samlingen starter allerede uken før palmehelgen med deltakelse i Hallansstafetten i Sverige, og at det blir så mye som åtte treningsdager i Polen før turen går til 7manna og 4dams. Tidsplanen blir som følger:

Lørdag 12.mars: DFDS kl.17.00 fra Oslo
Søndag 13.mars: Hallandsstafetten i Halmstad
Stena Line kl.21.00 fra Karlskrona
Mandag 14.mars: Ankomst Gdynia kl.9.00
Trening i Gdansk
15.-22.mars: Trening i Gdansk
Onsdag 23.mars: Stena Line kl.21.00 fra Gdynia
Torsdag 24.mars: Ankomst Karlskrona kl.9.00
7manna/4dams
Fredag 25.mars: Hjemreise


Alternativ 2 – elitegruppas opplegg:
Dette alternativet er lagt opp for at det skal passe elitegruppas sesongoppkjøring, men er også et alternativ for alle andre som ønsker å trene noen dager ekstra i Polen fremfor å være med på den tradisjonsrike klubbturen til SpringCup. Avreise blir sammen med resten av klubbens løpere som skal til SpringCup, men i København skilles veiene og de som følger dette opplegget reiser fra København direkte til Karlskrona der de tar fergen til Gdynia i Polen. Tidsplanen blir som følger:

Torsdag 17.mars: DFDS kl.17.00 fra Oslo
Fredag 18.mars: Ankomst København kl.9.00
Stena Line kl.19.30 fra Karlskrona
Lørdag 19.mars: Ankomst Gdynia kl.7.30
Trening i Gdansk
20.-22.mars: Trening i Gdansk
Onsdag 23.mars: Stena Line kl.21.00 fra Gdynia
Torsdag 24.mars: Ankomst Karlskrona kl.9.00
7manna/4dams
Fredag 25.mars: Hjemreise


Alternativ 3 – SpringCup opplegg:
Dette alternativet er for alle de som ønsker å delta på SpringCup før de reiser videre på påskesamling til Polen og Sverige. Som kjent er SpringCup kommende sesong første helg i påske, og det innebærer at SpringCup også vil inngå som en del av påskesamlingen for de som vil delta på SpringCup. De som følger dette opplegget deltar imidlertid på SpringCup på helt vanlig måte sammen med alle de andre løperne fra Tyrving, men etter stafetten på søndag går turen med personbiler til Karlskrona og derfra videre med båt til Gdynia i Polen. Tidsplanen blir som følger:

Torsdag 17.mars: DFDS kl.17.00 fra Oslo
Fredag 18.mars: Ankomst København kl.9.00
SpringCup natt
Lørdag 19.mars: SpringCup klassisk
Søndag 20.mars: SpringCup stafett
Stena Line kl.21.00 fra Karlskrona
Mandag 21.mars: Ankomst Gdynia kl.9.00
Trening i Gdansk
Tirsdag 22.mars: Trening i Gdansk
Onsdag 23.mars: Stena Line kl.21.00 fra Gdynia
Torsdag 24.mars: Ankomst Karlskrona kl.9.00
7manna/4dams
Fredag 25.mars: Hjemreise






For hvem:
Tyrvings påskesamling er åpen for alle klubbens medlemmer og tidligere løpere. Den er tilrettelagt like mye for ungdommer som for seniorer, like mye for ikke-satsende som for eliteløpere. Alle kan være med, og vi håper særlig mange ungdommer og juniorer er interessert i å være med. I England i fjor var det tre ungdommer som var med for første gang, i år håper vi det blir enda flere.

Overnatting:
Overnatting i Sverige og Danmark vil bli på hotell, leiligheter eller hytter. Under 7manna vil det bli overnatting i telt på samlingsplass, ettersom 7manna varer det meste av natten. Det er imidlertid klasser for alle i 7manna og det er bare herrene som løper om natten. I Polen blir det overnatting på rom på soldatenes permhotell. Overnattingen holder meget høy standard, og er dessuten ekstra trygg ettersom det er et militært anlegg.

Transport:
Transport vil hovedsakelig foregå med personbiler. Det vil bli ferge til Helsingborg/København og mellom Karlskrona, Sverige og Gdynia, Polen. De som stiller med biler kan gi beskjed om det ved påmelding.

Treninger / Oppfølging:
Det vil bli deltakelse i flere løp, avhengig av hvilket opplegg man følger. Løpene vil bli belastet løpskontoen på vanlig måte. I Polen vil det bli 1-2 o-tekniske treninger hver dag med høy kvalitet. Minst en av juniortrenerne vil være med på samlingen og ha ansvaret for de under 16 år. Alle seniorene vil bidra med å følge opp de ungdommene som blir med.




Økonomi:
Ungdommer, juniorer og eliteløpere vil bli belastet en egenandel på kr 2000. Øvrige Tyrving løpere vil bli belastet en egenandel på kr 2500, mens løpere som ikke representerer Tyrving vil bli belastet en egenandel på kr 3000. Denne egenandelen inkluderer SpringCup for de som følger det opplegget. Egenandelene er sterkt subsidiert av Tyrving, og inkluderer treninger, transport og overnatting. I Polen inkluderer egenandelen også mat hvis man velger å spise i befalsmessa. Utover dette betaler man for mat selv. Egenandelen kan betales til IL Tyrving på konto: 9235.17.25828 innen påmeldingsfristen.




Påmelding:
Til sportskomiteen ved Morten Christophersen (mob: 41933650). Påmeldingsfrist er mandag 7.februar. Hvis dette er for tidlig er det mulig å be om utsatt frist, men da må det gis beskjed til Morten Christophersen.

Påmeldte













(02.02.2005)


!