Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Turorientering for barn 2005


INFORMASJON

Velkommen som turorientere i Vestmarka og Tanum (vårposter i mai)!POSTER:

Postene er merket med orienteringsflagg (orange og hvite) og postnummeret er skrevet på flagget. Postene er merket på kartet med røde sirkler. Postene ligger i midten av sirkelen. Postene har forskjellig poengverdi etter vanskelighetsgrad og avstand fra parkering. Postene kan tas i valgfri rekkefølge.

POSTENE I VESTMARKA HENGER UTE I TERRENGET FRA 1. MAI TIL OG MED 1. NOVEMBER 2005.

Ekstrapostene på kartet Tanum-Kirkerud henger bare ute i mai måned.KART:

I år har vi fargekopiert 2 eksemplarer av kartutsnittet ”Vestmarka” med postene inntegnet. Dere får i tillegg 1 stk orginalkart over Vestmarka. Her må dere tegne over postene selv! Det er lurt å putte kartene i vedlagte plastlommer, slik at de varer litt lenger. Papirkvaliteten blir dessverre litt dårligere på en fargekopi.

Når det gjelder vårpostene i Tanumskogen er de i samarbeid med Flaggspretten og gir poeng for begge aktivitetene. Her er det et orginalkart, og et fargekopikart med postene inntegnet. Håper dere kan tegne over postene på det andre kartet over Tanum.

Parkering ved Tanum kan skje ved Tanum kirke eller Tanum skole.

KALVØYA:

1. mai starter turorienteringssesongen i Bærum med 5 ekstraposter på Kalvøya både for ”Turorientering for barn” og ”Flaggspretten”. Kartet til disse postene finner du i avisa ”Budstikka” en dag i slutten av april. Disse postene kan bare tas 1. mai.KONTROLLKORT:

Lag merke i kontrollkortet, der postnummeret er skrevet, med stifteklemmen som henger på posten slik at vi vet at dere har vært på riktig post. Er stifteklemmen borte (vi har dessverre vært plaget med noe hærverk), noter datoen på kontrollkortet. Gi gjerne beskjed til Berge tlf: 67541831 slik at posten kan bli i orden igjen.

Du kan kjøpe ekstra kontrollkort for kr. 20.- (På Gupu og Furuholmen)

FERDIGHETSMERKE:

Finner du alle postene i Vestmarka, oppnår du 200 poeng.

Kravene til merke er:

Gull 160 poeng

Sølv 100 poeng

Bronse 50 poeng

Merkene er inkludert i prisen for turorienteringskonvolutten/kontrollkortet.

INNSENDING AV KONTROLLKORT

Vi ber om at alle kontrollkort, etter endt postjakt, blir sendt til IL Tyrving, v/Berit Berge, Vallerveien 70, 1344 Haslum innen 15. november 2005UTDELING AV MERKER:

Alle som har sendt inn kortene sine vil få merkene på en tilstelning på IL Tyrvings klubbhus på Kadettangen onsdag 23. november kl. 18.00.

Her vil det bli enkel underholdning, salg av kaker og brus, loddtrekning om ekstrapremier og selvfølgelig utdeling av tur-o-merker i gull, sølv og bronse.

Ønsker du å få merket tilsendt i posten, legger du med en konvolutt med navn og adresse, frankert med 6 kr for et merke og 9 kr for to, tre eller fire merker.

ELGJAKT:

Elgjakta begynner i Bærum 5.oktober. Elgjegerne har ikke lov til å jakte i området i helgene, men vær på vakt og bruk fargerike klær. Unngå ukedagene i denne perioden.

SALGSTEDER:

Gupu Gård, Vestmarkveien 320 (Lørdag og søndag. Stengt i juli)

Furuholmen, Vestmarkveien 300 (Lørdag og søndag)

Bull Ski og Kajakk, Helgerudgården, Sandvika

Super G, Sandvika Storsenter

Verket Sport, Vertshusv. 8, 1353 Bærums Verk

Berit Berge, Vallerveien 70, 1344 Haslum tlf: 67541831

Einar Hoff, Husarv. 27, 1396 Billingstad tlf: 66846933

FLAGGSPRETTEN:

Søker dere større utfordringer enn TURORIENTERING FOR BARN anbefales Flaggspretten som har 90 poster på 5 forskjellige kart. Her er vanskelighetsgraden større og postene ligger med større avstand. Flaggspretten kan kjøpes i de fleste sportsforretningene i Bærum. Pris 200 kr.

ORIENTERINGSTIPS:

Det er lurt å lære barna kartet før kompasset. Se på tegnforklaringen på kartet og finn karttegnene igjen på kartet. Kompasset brukes bare til å orientere kartet nord - sør. La barna få holde kartet selv, og merk dere alle sikre holdepunkter dere passerer.LYKKE TIL!

VÆR VARSOM I NATUREN

Det er båndtvang for hunder, også i skogen! (01.04. – 20.08)

Gå ikke over dyrket mark! (Følg stiene på vollen ved Gupu)

Hold grinder lukket!

Vær oppmerksom på plantefelt!

Forbud mot bålbrenning i tiden 15.04 – 15.09.

Med hilsen

IL TYRVING www.tyrving.idrett.no

Berit Berge

tlf 67541831 e-post: runbe3@online.no

(30.04.2005)


!