Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Vilt, Vakker og Vått på Borøya


Øyhoppingen i Vestfjorden onsdag 17.august ble en trivelig kveld, med medbrakt niste og mye stor idrett - på grensen til triathlon. Hele 67 deltakere med stort og smått - vandre-nissene til beste herre / dame ble vunnet av Anders T og Ingunn W -Espen W og Ingrid S var raskere enn de andre under 16 år - og Gustav F var kjappest av alle i kortløypa.

Nicholas & Sunniva hadde lagt løyper som høstet stor fagnad. Det var både ei tørr kortdistanseløype på 2,5 km og ei mellomdistanseløype på drøyt 4 km - utrolig nok - rundt på Borøya med tilliggende holmer og skjær; strekkene fra 6. til 10. post inkluderte 200 m i valgfri svømmestil. Utpregete landkrabber kunne kutte disse strekkene mot et tillegg på 7 min, noe som medførte vanskelige taktiske disposisjoner; gode svømmere ville tjene på å plukke postene ute på Saraholmen, mens løper med snekke-fart nok kunne tjene på landkrabbingen. Flere erfarte at å svømme iført o-tøy, kart og brikke er noe det må trenes mer på ;-)

Fullstendige resultater finner du i vedlagte excel regneark

(18.08.2005)

Vedlagte filer

Klubbmesterskap "Sprint-athlon"

!