Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

TestO på Furuholmen lø 9/9


Alle 12-18 åringer var inviteret til O-TEKNISK TESTLØP fra Furuholmen skihytte i Vestmarka lørdag 9/9 kl.12. For 15-18 år en 2,85 km A/B-løype og for 12-14 år en 2,25 km B/C løype. Som de fikk løpe 2 ganger. Så fort de klarer, uten å bomme (!?).

Vedlagt er resultatene fra hhv. 1. og 2. tur.

Godvær var ordnet, løypene gikk i den hvite og minst kuperte delen av Vestmarka, og det var EKT med postbukker og løse postbeskrivelser for å få det mest mulig konkurranselikt. Så dette ble ei bra treningsøkt og fin dag på skauen, og ArneT fikk data til prosjektoppgaven sin. Hypotesen er at differansen mellom 1. og 2. gangs gjennomløping kan være en test på hvor mye tid du bruker på det o-tekniske.

Men - det var "imponerende" mange grove bommer, spesielt på 1. tur. Og derfor spesielt interessant å se hvor mye kjappere det gikk med den sikkerheten og framdriften løperne fikk når de "var kjent" på strekket. Målet er selvsagt å bli så sikker på orienteringen og hente så mye info fra kartlesing, at du løper 1.gang som om du var lommekjent. I den grad man kan bli kjent i Vestmarka...

Som trøst for de som "vart litt skræmt" av sine bomturer: Det er en gammel o-sannhet at når du har lært deg å beherske Vestmarka så behersker du alt! I slik uoversiktlig skog må man kunne "orientere på små flater" og samtidig løfte blikket og lese terrenget (minst like mye som kartet). Og det er spesielt utfordrende å holde kursen når vegetasjonen står i veien og tøft å få til god framdrift og fart når du hele tiden piskes av tørre grankvister og lauvkratt;-)

(08.09.2006)

   

Vedlagte filer

O-teknisk test-løp Furuholmen 9/9

!