Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Tur-O for barn 2006: Merkeutdeling 22/11


Onsdag 22. november 2006 fra kl.18 var det full gymsal i Tyrvings klubbhus på Kadettangen. Da er det nemlig merkeutdeling til nesten 100 barn som har jaktet på årets turorienterings-poster i Vestmarka.

Totalt har det vært solgt 362 deltakerkonvolutter, noe som er nesten like mange som i fjor; antallet er ganske stabilt mellom 350 og 400 fra år til år. Arrangøren Berit Berge har allerede sendt flere hundre merker i posten til ivrige deltakere, men nesten 100 ville også ha med seg høydepunktet med en ordentlig seremoni. Det var også salg av kaffe, brus og kaker, samt loddtrekning av fine premier og fruktkurv. Og Tyrvings gode gutteløper, Gunnar Fiskum (15) viste den flotte filmen som han har tatt av våre ivrigste o-rekrutter på Sætern-leiren i august. Gunnar var også merkeutdeler og inspirator for potensielle o-rekrutter.

(17.11.2006)

   

!