Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Påmelding til o-løp og stafetter


Påmelding foregår nå via internettet:
  • For individuelle o-løp melder klubbens løpere seg på selv, via arrangørens online-system. Link til arrangørens nettside finner du bl.a. via Tyrvings nett-kalender (oppe i høyre marg).
  • Påmelding til stafetter skal du sende på mæjl/ SMS til Morten Sportssjef / tlf. 4193 3650, med kopi til Arne U-coach / tlf. 4819 7144.
  • Regler for startavgift og løpskonto finner du nedenfor.

Ettersom påmelding nå, med få unntak, foregår via internett:

For individuelle o-løp melder klubbens løpere seg på selv, via arrangørens online-system.
  • Systemet for online påmelding til et o-løp er som regel linket direkte fra arrangørens innbydelse på nett, som du kan finne via link i Tyrvings nett-kalender og/eller via NOFs terminliste. Det er minst 3 ulike systemer i omløp (Palisoft / WebEntry / EntryOnline); felles er at du først velger vår o-krets (Akershus og Oslo) og/eller klubb (IL Tyrving el. Tyrving, IL), og fyller så inn korrekt løpernavn, brikkenummer og klasse før du bekrefter registreringen (NB: EntryOnline-systemet krever også at du legger inn epost-adresse). Sjekk til slutt at navnet er registrert i listen over påmeldte løpere.
  • Er du ny i Tyrving / Orientering? Ta kontakt med hhv. Arne Tiltnes (Ungdomsgruppa) el. en av lederne på rekrutt-treningen (Rekruttgruppa), så kan vi ordne det praktiske eller gi "brukerstøtte". Vi har også noen Emit-brikker for utlån i en "prøveperiode".


Påmelding til stafetter skal du sende på mail el. SMS til Morten Sportssjef / tlf. 4193 3650, med kopi til Arne U-coach / tlf. 4819 7144. I god tid før arrangørens ordinære frist!

PÅMELDINGSFRISTER OG -RUTINER

For terminfestet løp er ordinær påmeldingsfrist (via online-systemet) ca én uke før løpet. Men noen større nasjonale (og internasjonale) o-løp har tidligere påmeldingsfrist, se innbydelsen og/eller o-kalenderen.

Dersom Ungdomsgruppa el. Rekruttgruppa skal ordne påmelding for deg må du gi beskjed 1-2 dager før arrangørenes frister. Påmelding like før, eller etter, arrangørens ordinære påmeldingsfrist må den enkelte løper regne med å ordne selv.

De fleste arrangørene legger ut startlister 1-3 dager før løpet, på sine nettsider. For større løp legges det også ut lister noe tidligere over hvem som er påmeldt, så du kan sjekke at klasse og brikkenummer stemmer.

Etteranmelding (etter ordinær frist) er som regel mulig, men koster ekstra. Innbydelsen gir info om når og hvordan evnt. etteranmelding kan gjøres (kan være forskjellig fra ordinær online-påmelding). Noen løp har etteranmelding til ordinære konkurranseklasser også ved frammøte tidlig på løpsdagen, de som ikke har det skal da ha et alternativt tilbud om såkalte "direkte-løyper".

For stafetter må du sende påmelding til MortenC + ArneT i god tid før arrangørens påmeldingsfrist(!), så vi får tid til "vareopptelling" o.a. admin. Når lagene er tatt ut kan du klikke inn på Lagoppstillinger litt nede i høyre marg her på nettsiden.

STARTAVGIFT

Norske arrangører* fakturerer Tyrving etterskuddsvis for alle påmeldte/ etteranmeldte løpere. Siri Spjelkavik fører på vår side en løpskonto for hver Tyrving-løper. NB: For klubbens likviditet er det viktig at hver enkelt betaler inn et tilstrekkelig beløp på forhånd / a konto, til dekning av startkontingent for de løp man planlegger å melde seg på.

Tyrvings kontonummer for giro-innbetaling til løpskonto er 9235 19 35636 (adr: Tyrving Orientering, Pb.38, 1300 Sandvika; merk med navn!). Saldo på din løpskonto kan du få ved henvendelse til Siri Spjelkavik.

På slutten av sesongen vil hver løper få tilsendt avregning og oversikt over aktiviteten på løpskontoen (samlefaktura for familier). Tyrving dekker hele/deler av startkontingenten for visse kategorier løpere / konkurranser (ref. Årsmøtevedtak/Budsjett); dette gjøres opp ved sesongslutt.

* For løp i utlandet må det som regel forhåndsbetales startavgift for at påmeldingen skal være gyldig. For løp med mange Tyrving'er kan det da bli aktuelt med samordnt påmelding og innbetaling.

(01.04.2007)


!