Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Hovedløpet & OLL 2007


HL/OLL er årets villeste, vakreste og råeste sommeruke for 14-16-åringer; i år arrangert - nesten på hjemmebane - av Fossum & Asker i dagene 4-9. august. Med drøyt 500 deltakere(!)

Selve Hovedløpet gikk søndag 5/8 i Kjekstadmarka Øst, og Tyrving stilte med 11 tente ungdommer. Noen kanskje med for høy tenning (?). For vel mange gikk i løypelegger-fellene: Kortstrekk til 1.post, retningsløping, og krevende langstrekk. Hanna Lindseth (nr.12) og Marianne Engseth (nr.18) hadde best kontroll denne dagen, og det ble også premie til Morten Saue (nr.26) og Marius M Søvik (nr.30).

HL-resultater og -løyper (m. lærerike grafisk strekktidsanalyse og RouteGadget-veivalg), samt resultatene fra OLL Sprint og Kretsstafetten finner du på infosiden for Hovedløpet og O-landsleiren.

Tyrvings HL-statistikk 2002-2007:


O-Ung Sandefjord 2008 Asker 2007 Frol 2006 Fana 2005 Modum 2004 Fredrikstad 2003 Alta 2002
MaritSynnøve B '93 ? 9 [C] (+12:06
Marianne E '92 ? 18 (+10:12 22 (+12:45
Hanna HL '91 jnr. 12 (10:54 13 (+8:07 36 (+29:14
Ida T '90 jnr. 4 (+4:01 7 (+7:14 13 (+9:40
Ingrid B '90 jnr. 13 (+14:47 21 (+17:52 12 (+9:28
Kristin N '90 jnr. -- -- 19 (+14:10
Rannveig WØ '89 jnr. 14 (+9:23 2 (+4:03 1 (-2:17
Ingrid S '89 jnr. 18 (+13:38 18 (+16:09 7 (+5:19
Anniken WN '88 jnr. 27 (+18:14 24 (+14:57
Ingunn HW '86 jnr 27 (+27:53
.
Håkon Nj '93 ? dnf
Marius MS '92 ? 30 (+18:13 31 (+11:55
Jørgen S '92 ? 58 (+36:37 38 (+13:42
Torkil ES '91 jnr. 41 (+25:20 15 (+14:16 15 (+10:08
Gunnar F '91 jnr. 28 (+20:22 17 (+15:41 57 (+22:11
Morten S '91 jnr. 26 (+20:06 23 (+16:55 71 (+30:30
Niklas S '91 jnr. 60 (+36:19 53 (+27:34 55 (+21:18
MatsOlav B '91 jnr. 59 (+36:09 65 (+35:21 77 (+34:48
BjørnThomas V '90 jnr. 48 (+31:15 31 (+12:09 35 (+14:16
Anders KE '90 jnr. -- -- 59 (+30:27
[Torgeir N '89] jnr. 5 (+5:23 8 (+7:31 5 (+4:04
Espen HW '89 jnr. 6 (+6:02 12 (+8:53 4 (+3:22
J.Mathias N '89 jnr. -- 21 (+13:04 --
Harald B '88 jnr. 9 (+7:02 33 (+21:22 10 (+10:27
Bjørn E '88 jnr. 23 (+13:58 14 (+12:55 6 (+8:17
Eirik N '88 jnr. 64 (+52:41 35 (+22:24 40 (+25:56
Truls BJ '88 jnr. 70 (+65:53 31 (+20:30 41 (+26:43
Sverre HL '88 jnr. syk 32 (+20:34 --


Her finner du o-kretsens infoskriv til våre deltakere på HL/OLL. Stevnesenteret (og innsjekkingen) er på Hosletoppen skole, mens AOOK-deltakerne skal sove 700m lenger sør på Hosle skole. Det er merket til stevnesenteret fra Griniveien.

Her finner du hele programmet for HL/OLL-uken. Og en link som viser hvor det foregår.

.

O-bladet Vegvalg har hatt noen artikler om HL/OLL, disse kan du lese her: om HL/OLL side 1 - side 2 | om HL-terreng og løyper.

O-forbundet (NOF) gjennom Hovedløpsprosjektet ønsker å stimulere til økt deltakelse på O-landsleir og HL. O-kretsen (AOOK) følger opp dette med årlige samlinger for 13-16 åringene:

  • Vårsamling i Fredrikstad 30/3 - 1/4 (palmesøndag-helgen)
  • Sommersamling i uken etter O-festivalen / St.Hans, dvs. 26-27. juni. Sett av dagene, mer info kommer....


(08.08.2007)

   

Vedlagte filer

HL/OLL-artikkel (1)
HL/OLL artikkel (2)
om HL-terreng og -løyper
Infoskriv til AOOK deltakere

!