Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Løpetester


Tyrving kjører noen testløp sommer og vinter - for å se at treningen gir resultater, og som en en spore til utvikling av fysisk løpskapasitet. Der det primære er å måle framgangen i forhold til egne resultater.

Terrengtestløp : Tyrving har en fast testløype 3,8 km "over Grønland", der vi løper etter merkebånd gjennom ulike terrengtyper; startsted er ved Ståvivollen i Vestmarka. Denne merker vi opp 2-3 ganger i sommerhalvåret | Alle resultater pr. september'08 | Neste test: Tirsdag 1. september 2009.

Testløp Øverland: I grunntreningsperioden løper vi testløp på asfalt; 1000 m slak motbakke på sykkelstien fra Øverland til Godthaab | Tester Vinteren 2008: (6/12) + (7/2) + (3/4) + (11/12) | Resultater pr. desember 2008 | Neste test i april 2009

Vedlagt nedenfor: Resultater fra løpetestene våre.


For sammenligning, her er noen normer fra NOF / Olympiatoppen:
NOF utviklingstrappa; krav til eliteløpere 3.000 m bane VO2max (ml/min/kg)
D 17 11:45
D 20 10:45 60
D 22 10:30 70
D elite 10:15 70
H 17 10:45
H 20 09:30 75
H 22 09:15 80
H elite 08:45 80
Olympiatoppen; fysisk basistest
D 13 13:30
H 14 12:15


(25.10.2008)

   

Vedlagte filer

Testløp 3000m bane pr. 2006
Kart over testløype Grønland
Terrengtestløp "over Grønland", pr. sept'07
Testløp Øverland-Godthaab, pr. 2008-12-11

!