Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Jukola 2007


Jukola- og Venlakavlene arrangeres i år 16.-17.juni i Lappo, Finland, like øst for Vasaa. Tyrving kommer til å benytte opplegget til Jacobs-O-Reiser, med SiljaLine t/r Stockholm-Åbo. Hovedopplegget blir med buss og båt (evt. fly t/r Stockholm og buss/båt derfra). Det blir også mulig å reise med fly gjennom Jacobs-O-Reiser eller ordne reise på egenhånd.

Tyrving satser på å stille 4 herrelag og 6 damelag, inkludert veteranherrenes lag og Fossilfruenes 3 lag. Det er gafling på samtlige etapper i begge klasser. Påmelding til Jukola/Venla og reiseopplegg gjøres til UK. Mer info fra arrangøren finnes på Jukolas nettsider, og info fra klubben på Tyrvings Jukola-side.

Etappefordeling:

Jukola
Start: lørdag kl.23.00
Målgang: søndag kl.6.30


1 Gafflet Dag/Skymning 10,6 - 10,8 km 65 min
2 Gafflet Skymning 10,6 - 10,8 km 70 min
3 Gafflet Gryning 13,7 - 13,9 km 85 min
4 Gafflet Gryning/Dag 7,5 - 7,7 km 45 min
5 Gafflet Dag 7,5 - 7,7 km 45 min
6 Gafflet Dag 9,9 - 10,2 km 60 min
7 Gafflet Dag 14,8 - 15,1 km 85 min


Venla
Start: lørdag kl.15.00
Målgang: lørdag kl.18.00


1 Gafflet 5,6 - 5,8 km 40 min
2 Gafflet 5,6 - 5,8 km 40 min
3 Gafflet 6,1 - 6,4 km 45 min
4 Gafflet 7,6 - 7,8 km 55 min


Kart:
Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 2,5 meter
6 farger i henhold til IOFs norm
Nytt i 2007.

Internettside: www.jukola2007.net

Reiseopplegg:

Alternativ 1 – buss/båt
Avreise fra Tyrvinghuset, Sandvika fredag 15.juni kl.10.00
Hjemkomst mandag 18.juni kl.15.00
Buss t/r Samdvika-Stockholm
Båt t/r Stockholm-Åbo
Buss t/r Åbo-Lappo
Frokost og middagsbuffet på båten begge veier (kr 650)
Egenandel ekskl. buffet/frokost kr 1500

Alternativ 2 – fly/båt/buss
Fly t/r Stockholm (ordnes på egenhånd)
Båt fra Stockholm kl.20.00 - oppmøte på SiljaLine terminalen (Värtahamnen) senest kl.19.00
Buss t/r Åbo-Lappo
Frokost og middagsbuffet på båten begge veier (kr 650)
Egenandel ekskl. buffet/frokost kr 1000

Alternativ 3 – fly med Jacobs o-reiser
Utreise lørdag morgen, hjemreise søndag kveld – t/r Oslo-Stockholm-Vaasa
Buss t/r Vasaa-Lappo
Egenandel kr 4000
Begrenset antall plasser, påmelding snarest!

Alternativ 4 – egenorganisert reise
Opp til løperne selv

Påmelding:
Påmelding både til Jukola/Venla og reiseopplegg til UK.

Påmeldte Jukola:
1. Bjørn Henning Grandal (eget)
2. Terje Mathisen (eget)
3. Eivind Hoff (eget)
4. Jørgen Holmboe (eget)
5. Svein Jacobsen (eget)
6. Tore Hoff (eget)
7. Per Kristian Ekeberg (eget)
8. Ole Underthun Johansen (alt.1)
9. Audun Weltzien (eget)
10. Frode Konst (alt.1)
11. Thomas Furuheim (t: eget, r: alt.1)
12. Torgeir Nørbech (alt.1, eksamen?)
13. Ove Sætra (alt.1)
14. Sverre Haug Lindseth (alt.1)
15. Espen Weltzien (t: eget, r: alt.1)
16. Vegard Brox (alt.1)
17. Bjørn Ekeberg (t: eget, r: alt.1)
18. Morten Christophersen (alt.1)
19. Gabriel Lombriser (t: eget, r: alt.1)
20. Jørgen Mathias Nipen (alt.1, eksamen?)
21.

Påmeldte Venla:
1. Kjersti Skantze (eget)
2. Berit Berge (eget)
3. Berit Danielsen (eget)
4. Randi Nilstad (eget)
5. Inger Tiltnes (eget)
6. Unn Ellefsen (eget)
7. Nina Kolberg (eget)
8. Siri Holmboe (eget)
9. Aud Spjelkavik (eget)
10. Aud Gran (eget)
11. Tone Ellefsen Lye (t: alt.1, r: eget)
12. Ingunn Weltzien (eget)
13. Tessa Hill (alt.1)
14. Ida Tiltnes (alt.1, eksamen?)
15. Ingrid Berge (alt.1, eksamen?)
16.

Påmeldte, kun reise:
1. Brent Langbakk (hjemreise etter Jukola) (17.05.2007)

   

!