Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Terrengtestløpet "over Grønland"


I vår faste blåmerkete skogsløype (3,8 km) tar vi tiden totalt og på 10 delstrekk i ulike terrengtyper. Nedenfor finner du alle resultater siden høsten 2005, og bl.a. Alle strekktider 2005-2009.xls med tempo (min/km) og "fantomtidene" | Siste tester September 2009 | Juni 2009 | Juni 2010 | Neste: tirsd. 24. august 2010.

PS (2010-03-09): Også NOF oppfordrer til terrengtester som et element i den fysiske utviklingen; "over Grønland" er en av de registrerte testene i Oslo-regionen, og er åpen for løpere fra alle klubber.

Historiske tider - sortert etter personlig rekord


HERRER juni-10 sept-09 juni-09 sept-08 juni-08 mai-08 sept-07 juni-07 mai-07 sept-06 juni-06 høst-05
Espen H Weltzien (89) -- -- -- -- -- -- 18:16 19:20 -- -- -- 19:49 / 20:56
Bjørn Ekeberg (88) 19:04 -- -- -- -- 18:24 18:49 -- -- -- -- --
Borger Melsom (94) 18:25 19:46 19:25 -- -- --
JimØystein Nybråten (78) -- [34:54]*
J.Torbjørn Sagberg (82) (26:26) [35:09]* 18:43 18:37 18:43 19:49 -- -- -- -- -- --
Harald Berge (88) -- -- -- -- 18:45 -- -- -- -- -- -- --
Anders Tiltnes (84) -- -- -- -- -- -- -- -- 18:49 -- -- --
Morten Saue (91) 20:32 20:40 19:36 -- 19:33 19:15 19:38 / 20:28 20:24 20:09 21:37 21:31 24:15
Leif Størmer (6X) -- 19:53 19:30 -- -- --
Petter Reistad (94) -- -- -- 19:31 19:58 20:23 22:10 24:06 -- -- -- --
Gabriel Lombriser (81) -- -- -- -- -- -- -- 19:34 -- -- -- --
Stefan Lombriser (85) -- -- -- -- (19:45) -- -- -- -- -- -- --
Geir Hoff (72) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20:03 --
Morten Christophersen (78) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22:16 -- 20:15
Lars Skantze (94) 20:25 22:15 21:56 22:31 24:10 24:31 23:59 -- -- -- -- (38:00)
Inge Gunnes (70) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20:56
BjørnThomas Vee (90) -- -- -- -- -- -- 21:02 21:50 -- 23:27 22:42 23:52 / 25:49
Torkil E Solstad (91) 21:11 22:14 -- -- 21:28 -- 24:11 -- 24:33 25:29 27:19 26:50
Henning Spjelkavik (76) -- -- -- -- 21:24 -- -- 21:48 -- -- -- --
BjørnHenning Grandal (62) -- -- -- -- -- 21:46 -- -- -- -- (22:30)
Nicholas Morgan (82) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 21:47
Gunnar Fiskum (91) -- 22:48 -- 22:09 22:18 -- -- 22:50 22:56 22:25 24:07 24:48
Håkon B Lofthus (89) 22:14 -- -- -- -- --
Emil Ahlbäck (93) -- 22:17 -- -- -- --
Gustav Fiskum (94) (27:37) 22:19 -- 23:29 22:47 -- -- -- -- 27:25 -- 29:01
Dag Helland-Hansen (68) 22:22 -- -- -- -- --
Thomas Nipen (84) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 23:02 --
Sverre H Lindseth (88) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 23:12
Fredrik Danielsen (92) -- -- -- -- -- -- -- 23:32 23:19 -- -- --
Kai G Myrann (87) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 23:29 -- --
Lars-Erik Fiskum (58) 25:52 -- -- -- 24:55 -- -- 25:05 24:41 23:49 24:38 --
Frode Kamsvåg (62) 23:53 25:11 -- -- -- --
Jørgen Stenwig (92) -- -- 24:13 26:11 24:28 -- -- -- -- 33:15
J.Mathias Nipen (89) -- 24:15 -- -- -- -- -- -- -- 24:15 -- --
MatsOlav Berg (91) -- -- -- -- -- 26:11 24:23 -- -- 26:27 -- (32:20)
Niklas Sommerstad (91) -- -- -- -- -- 24:26 24:39 25:35 24:59 26:55 26:56 27:02/ 31:37
Håkon Njåstein (93) -- 25:21 24:38 27:10 -- 26:30 28:30 27:54 29:07 -- -- --
Christian Grotnes (68) -- -- -- -- -- -- -- 24:39 -- -- -- --
Magnus Wølneberg (97) 24:45 30:00 -- -- -- --
Marius M Søvik (92) -- -- -- -- -- -- -- -- 24:48 24:50 -- 31:25
Markus K Kongsberg (94) -- -- 27:17 24:56 26:31 28:52 -- -- -- -- -- --
Terje Mathisen (57) -- -- -- -- -- -- -- 24:56 -- -- -- --
Ole Reistad -- -- -- -- -- -- -- 25:37 -- -- --
Fredrik Mathisen (89) -- -- -- -- -- -- -- 26:07 -- -- -- --
Terje Melsom 26:34 -- 27:27 -- -- --
Morten Kongsberg -- -- 26:56 -- 27:51 27:40 -- -- 27:42 -- -- --
Severin Lindseth -- -- -- -- -- -- -- -- 28:39 27:13 -- --
Olav Nipen -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27:39 28:46 --
Arne Tiltnes arr arr arr arr arr arr arr arr arr 28:00 arr arr
Don Skantze -- -- -- -- 28:05 -- 29:26 -- -- -- -- 29:28
Jørgen H Horne (94) -- -- -- -- 28:17 -- 32:01 31:02 -- -- -- --
Knut Saue -- -- -- -- -- 28:38 -- -- -- -- -- --
Johan Gedde-Dahl -- -- -- -- -- 29:23 -- -- -- -- -- --
Skjalg H Kamsvåg (97) 29:24 33:02 31:12 -- -- --
Eirik Norseth (95) -- -- -- 29:50 29:36 32:49 -- -- -- -- -- --
Jonas Gedde-Dahl (94) -- -- -- 30:47 -- 32:50 33:38 -- -- -- -- --
Per A Øhlckers ('50) 31:36 -- -- -- -- --
Oskar Størmer (96) 31:38 -- -- -- -- --
Kjell G Røkke 31:42 -- -- -- -- --
Are Njåstein -- -- -- -- -- -- -- (31:42) -- -- -- --
.
DAMER sept-09 juni-09 sept-08 juni-08 mai-08 sept-07 juni-07 mai-07 sept-06 juni-06 høst-05
INGRID Berge (90) -- -- -- -- -- -- 23:20 25:08 -- 24:38 28:08 27:27
TONE E Lye (82) 24:08 -- 24:42 -- -- --
ELSE Loge (94) -- -- -- -- -- 24:19 25:41
IDA Tiltnes (90) 24:43 -- -- -- 27:40 -- 24:22 -- -- 24:47 / 25:13 26:21 (33:30)
JULIE Størmer (93) 25:09 -- 25:07 -- -- --
ÅSA Franzén (81) -- -- 25:24 -- 25:45 -- -- -- -- -- -- --
Gunvor H Høydal (94) 25:27 -- -- -- -- --
LOISE Oram (84) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25:38 --
MARIANNE Engseth (92) -- 27:17 -- 26:43 -- -- 26:46 -- 27:29 27:48 29:16 29:42 / (32:09)
HEGE Feiring (69) -- 28:30 26:45 -- -- --
MARIANNE O Bredesen (94) 27:12 -- 27:16 -- -- --
Kristin Helland-Hansen (97) 27:16 -- -- -- -- --
Julie Marie Kinneberg (95) 27:40 -- -- -- -- --
INGRID Skantze (89) -- -- -- -- 27:41 -- 29:06 -- -- -- -- 29:05
HANNA Lindseth (91) -- -- -- -- 28:00 -- 29:18 -- 28:07 28:58 30:14 31:35
Astrid Fiskum (97) 28:03 -- -- -- -- --
NORA G Buøen (94) -- -- 28:10 -- -- --
ZSUZSA Fey (76) -- -- -- -- 28:12 -- -- -- -- -- -- --
KJERSTI Skantze ('60) 28:37 -- -- -- 28:21 -- 28:07 -- -- -- -- 30:02
MILDA Øhlckers -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 29:20
BERIT Danielsen ('59) 30:42 -- -- -- 29:44 -- -- -- -- -- -- --
BERIT Berge ('59) -- -- -- -- -- -- -- 30:13 -- 29:44 -- --
MARIANNE Njåstein -- -- -- -- -- -- 30:43 30:45 31:50 -- -- --
NANNA Norderud (96) -- 31:17 -- -- -- --
IDA F Haltia (97) -- 31:53 31:26 -- -- --
ELIN Danielsen (86) -- -- -- -- 31:45 -- -- -- -- -- -- --
ELINE H Horne (95) -- 31:46 -- -- -- --
HEGE MARIE Wølneberg -- 33:36 -- -- -- --
MARI Herud (97) -- -- 35:43 -- -- --
INGER Tiltnes -- -- -- -- -- -- -- -- -- 36:27 -- 36:08
ANNA Göhlman -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40:20


[min:sek]* = dobbeltrunde: Start >> post 9 nedogopp til post 2 >> Mål

Løypebeskrivelse

Løypa går for det meste i barskt, realt skogsterreng, og med enkelte delstrekk på sti, i gammel hogst og over sugende myr. Traséen er merket med blå bånd.


Terrengtestløype "over Grønland": 3800 m - 125 m stigning.

Se Kart og Løypeprofil

 1. 380 m – full fres på liten sti
 2. 420 m – motbakke og motlyng
 3. 250 m – ett minutt 'bærre lækkert'
 4. 250 m – over grønne åsen og ned på veien
 5. 280 m – kvist & kvas i gammel hogst
 6. 310 m – Vestmarka de luxe
 7. 680 m – tempOetappen: stor sti og nedoverskog
 8. 350 m – myr suger
 9. 160 m – urent trav opp på kollen,
 10. 350 m – downhill, a little nasty
 11. 380 m – tilbake på liten sti


Med EKT tar vi tiden totalt, og også på 10 delstrekk i ulike terrengtyper. Så du kan måle løpskapasiteten mot dine tidligere tider (og kanskje mot andre "konkurrenter"). Og for å se hvor du er sterk (og hva du bør trene mer på), og hvor stor forskjell det er på farten i ulike terrengtyper.

Du må være litt rå for å kunne løpe fort i Vestmarka! Så dette er en høyst relevant test på både din fysiske løpsstyrke/ kondis og løpssteget/ framdriften i barskt terreng. Samt en test på evnen til å presse deg fysisk når du løper aleine, og når du blir sliten. Sånn sett en (for)smak på hvordan det er å løpe o-løp på E-nivå (når o-teknikken sitter, du har full kontroll og bare kan "pøse på" ;-)

I tillegg er testløpet er ei skikkelig god høyintensitet treningsøkt! Uten de pausene vi vanligvis får når vi løper O i skog (med nesa ned i kartet).
Alle o-løpere har mye å hente på å trene løpsteknikk i terreng, spesielt da slik "stor-fart-i-terrenget" trening som dette testløpet.

For å kunne løpe fort i ei o-løype må du bl.a. kunne løpe uten å se for mye ned i bakken, hvor du setter beina. Løfte blikket for å kunne lese terreng og kart i fart, for å se framover etter gode traséer/ mikroveivalg uten for mye kvist & kvas, og for å se postdetaljen/ skjermen.

Som i o-løp gjelder det også her å løfte blikket og se framover (mot neste bånd). De fleste har fått markert bedre tider når de har lært seg testløypa, og debutanter får bedre testresultat hvis de jogger gjennom før de løper på tid. Det tar noe av farten når du må se etter merkebånd...

(09.09.2009)

   

Vedlagte filer

Løypeprofil "over Grønland"
Strekktider testløp 2007-06-19
Strekktider testløp September 2007
Strekktider testløp 2008-05-27
Strekktider testløp 2008-06-17
Strekktider testløp 2008-09-16
Alle strekktider 2005-2009

Kommentarliste

Det finnes ingen kommentarer

!