Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Temakveld 27/11: Sportslig satsing 2008
Sportskomitéen inviterer alle til Klubbkveld tirsdag 27. november kl 19:30 @ Klubbhuset 2.etg, for info + diskusjon om Terminlisten, Trenerteamet, Virksomhetsplanen og Ressurser.

Etter møtet: Se hva trenerteamet presenterte, og Sesongoversikten pr. 28/11.

AGENDA:

1. Terminlisten 2008 - info om viktige løp, stafetter, samlinger etc.

2. Trenerteamet - presenterer seg selv og sine idéer om treninger, samlinger, etc.

3. Virksomhetsplanen - hva mener DU om målsetninger, prioriteringer og planer?

Virksomhetsplanen legger føringene for hele spekteret av Tyrvings sportslige elite- og breddeaktiviteter, fra integrering av Rekrutter via O-Ung til Junior og Senior. Dette er kvelden der du kan medvirke til en omforent virksomhetsplan for Sportskomitéen (som innspill til O-gruppas mer overordnete plan og budsjett som behandles på Årsmøtet i januar).

4. Ressurser - hva kan DU bidra med?

Vi er (gledelig) mange aktive i Tyrving Orientering nå, på ulike trinn i utviklingstrappen. For at alle skal nå så langt de vil, og noen helt til topps; hvilke roller har trener/coach og hva mer trenger vi (av mentorer/faddere, "postslaver", lagbygging, profilering, etc.) ?

Enkel bevertning blir det også....

Bakgrunn for egne meninger:

(23.11.2007)

   

Vedlagte filer

Sportskomitéens Virksomhetsplan 2007
Powerpoint dagens tema
Excel Sesongoversikt Junior og O-Ung pr. 2007-11-28

Kommentarliste

Det finnes ingen kommentarer

!