Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Gate-O 2: Resultater


Gjettum 2008-01-03: Brå slutt på juleferien for 37 løpere med gode nyttårsforsetter. Arne Arrangør bød på 3 + 3,6 km i området Gjettum-Evje-Levre.

Vedlagt finner du nå alle resultater + strekktider (excel), samt en veivalgsanalyse (powerpoint) av 6 utvalgte strekk.

Neste løp: Torsdag 17.januar @ Rykkinn-hallen kl.18


Gjettum 2008-01-03 arr: ArneT
Kort (3,0 km) A
Thomas Nipen 20:42
BERIT Berge 23:43
BERIT Danielsen 26:01
MARIANNE Njåstein 26:07
Truls Hoff 28:31
INGER Tiltnes 28:47
SIRI Holmboe 29:04
Lars Skantze 58:42
Gustav Fiskum 58:42
Jonas Gedde-Dahl ?? ikke nullet brikke
Lang (6,6 km) A+B A B
Morten Saue 42:17 18:31 23:46
Henning Spjelkavik 42:52 19:51 23:01
J.Mathias Nipen 46:26 20:11 26:15
Eivind Hoff 47:05 20:58 26:07
BjørnThomas Vee 47:42 20:15 27:27
Gunnar Fiskum 48:16 22:12 26:04
Jørgen Holmboe 48:38 21:02 27:36
Harald Sverdrup-Thygeson 48:59 22:50 26:09 Heming/Njård
ZSUZSA Fey 49:03 21:51 27:12
Morten Christophersen 49:24 22:22 27:02
Geir Hoff 49:57 21:46 28:11
INGRID Berge 50:45 21:34 29:11
BjørnHenning Grandal 50:51 23:24 27:27 bilnøklene lå på hjulet
Vidar Berteig 51:18 23:33 27:45 Fossum
Marius M Søvik 51:35 22:15 29:20
Kjell Røkke 52:13 23:40 28:33
Lars-Erik Fiskum 54:53 25:04 29:49
Håkon Njåstein 54:54 25:00 29:54
Olav Nipen 55:20 24:09 31:11
MatsOlav Berg 56:33 24:09 32:24
Don Skantze 58:17 27:39 30:38
Niklas Sommerstad 1:03:17 29:42 33:35
INGRID Skantze 1:03:57 30:15 33:42
HANNA Lindseth 1:06:05 28:16 37:49
Per Øhlckers 1:07:19 28:00 39:19
ArneVidar Pedersen 1:12:28 37:19 35:09
Alf Pettersen (55:34) dsq 30:38 uten A5


(04.01.2008)

Vedlagte filer

Resultater + Strekktider (excel)
Analyse Veivalg + Strekktider (powerpoint)

Kommentarliste

Det finnes ingen kommentarer

!