Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Tyrinatta '08


Onsdagskvelden 9/4 benyttet 13+1 Tyrving-løpere til å feie gjennom 22 stafettetapper og totalt 114 km natt-O på Helgelandsmoen. Hvordan det forløp kan du se i vedlagte (lett modifiserte) resultatliste - som bl.a. viser plassiffer i fellesstarten og totaltiden til "mørkets fyrster" o.a. som synes én etappe er litt snaut...

(11.04.2008)

   

Vedlagte filer

Resultatliste Tyrinatta 2008-04-09

!