Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Takk til Statkraft!


Statkraft gir årlig støtte til organisasjoner og foreninger i lokalmiljøet, og i år ble Tyrving Orienterings rekrutt- og ungdomsarbeid tildelt 10 000 kr. For pengene er det blitt innkjøpt et nytt klubbtelt, som ble høytidelig innviet med snorklipping på Rekruttleiren på Vestlia. Så når du hutrende kan krype inn i det nye teltet for å skifte - send noen varme, takknemlige tanker til Statkraft!

(08.09.2008)

   

!