Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Uttak til TIOmila


Laguttaket til TIOmila er utsatt til onsdag 16.april, selv om deler av laget kan bli tatt ut og offentliggjort før det. På fredag (Moss) og lørdag (Sarpsborg) er det uttaksløp, og også søndagens stafett kommer til å ha betydning for uttaket selv om vårstafetten ikke er satt opp som uttaksløp. På grunn av den dårlige deltakelsen på natt-uttaksløpet på tirsdag, og også dårlig deltakelse i andre nattløp i år, blir det satt opp et ekstra natt-uttaksløp i Arboga tirsdag 15.april.

Uttaksløpet i Arboga settes opp som en følge av den dårlige deltakelsen på nattløp og natt-uttaksløpet i år. Uttaksløpet er kun for herreløpere. UK har ikke grunnlag for å ta ut løpere til alle natt etappene på TIOmila. Dessuten kan det bli konkurranse om de siste plassene på 1.laget, slik at et uttaksløp som dette kan bli nødvendig. De som ikke stiller uten å ha fått noen tilbakemelding om at de er tatt ut på laget, bærer selv risikoen for å ikke kvalifisere seg for 1.laget.

Uttaksløpet finner sted i Arboga tirsdag 15.april, med minuttstart fra kl.21.00 og utover. Påmelding til Morten Christophersen. Uttaksløpet går på kartet "Södra Skogen", som er utgitt av Arboga OK og revidert i 2002. Målestokken er 1:10 000 og ekvidistansen 5 meter. Terrenget ligger i tilslutning til Arboga og sydover, og likner området nærmest samlingsplass på TIOmila. (10.04.2003)

   

!