Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

O-gruppas Årsmøte: Onsdag 21/1 2009


Det innkalles til årsmøte i o-gruppa onsdag 21. januar 2009 kl 19:00 på Klubbhuset.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til Dag Kolberg innen 5. januar.

Oppdatert 14. januar:Saksdokumentene til Årsmøtet (.zip-fil) er vedlagt nedenfor.

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Valg av møteleder og referent.

3. Behandling og godkjenning av årsberetning for 2008.

4. Behandling av regnskap for 2008 i revidert stand.

5. Behandling av innkomne forslag.

6. Vedta budsjett for 2009.

7. Valg

Dag Kolberg, Leder O-gruppa Tyrving

(19.12.2008)

   

Vedlagte filer

Saksdokumenter til Årsmøtet

!