Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

GateO 5: Resultater


Levre 2009-02-26: Fast & fint vinterføre på Gjettum øst, der Eivind Arrangør serverte utmerket tempO-trening for totalt 30 Tyrvinger.

Regneark med Strekktider & Løyper - og nå også en presentasjon av noen eksemplariske veivalg - er vedlagt nedenfor.

På selve GateO-siden finner du en link til den klassevise Ranking for Gategutter & Gatepiker, ajour etter 5 løp.

Neste GateO: Torsdag 12/3 fra Helset-banen!

Løypene målte 2,8 + 2,8 km "fågelvägen". Langs Arne Coach's veivalg målte GPS'en 8,4 km - altså er heller ikke han en spurv ;-)


Levre 2009-02-26
A + B A B
LANG 5,6 km 2,8 km 2,8 km
J.Torbjørn Sagberg 36:42 17:59 18:43
JimØystein Nybråten 38:26 19:53 18:33
Morten Saue 39:57 20:18 19:39
Geir Hoff 41:40 19:58 21:42
Torgeir Nørbech 41:46 24:19 17:27
Gunnar A Fiskum 42:27 19:41 22:46
Torkil E Solstad 46:18 21:06 25:12
Egil Eide 48:40 23:56 24:44
IDA A Tiltnes 49:06 24:34 24:32
Alf Pettersen 50:51 23:29 27:22
Arne Tiltnes 51:28 25:18 26:10
Kaare N. Haug 52:44 25:10 27:34
BERIT Berge 56:31 27:00 29:31
Håkon Njåstein 58:55 26:40 32:14
BERIT Danielsen 59:18 28:59 30:19
Don Skantze 59:22 26:01 33:21
MARIANNE Njåstein 1:01:45 31:08 30:37
Morten Kongsberg 1:02:30 29:35 32:55
RANDI Nilstad 1:02:33 30:00 32:33
Per A Øhlckers 1:07:30 28:57 38:33
Lars-Erik Fiskum -- 24:12 --
MARIANNE Engseth -- 29:32 --
Marius M Søvik ? ? ?
KORT 2,8 km
IDA F Haltia 33:55
Skjalg H Kamsvåg 33:55
SIRI Holmboe 37:34
SIW Solstad 40:29
Styrk H Kamsvåg - m. Frode skygge 41:39
YNGVILD W Staver - solo! 44:23


(26.02.2009)

   

Vedlagte filer

Gate-O 5: Strekktider og løyper
GateO 5 - noen eksemplariske veivalg (PowerPoint)

!