Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Tyrving Orientering: Rekrutt-kurs 2009


Tyrvings kurs for orienteringsrekrutter starter opp mandag 27. april på Tanum skole, og består av tilsammen 11 treningskvelder (på mandager) i perioden april-oktober. Kurset har to ferdighetsnivåer (nybegynnere og videregående) og henvender seg spesielt til aldersgruppen 8-12 år. Se vedlagte Kursinvitasjon.

I tillegg kan rekruttene prøve seg på egne rekrutt-O-løp som klubbene i Asker & Bærum arrangerer, tilsammen 7 løp (på onsdager). Og - det blir tradisjonell trivelig Tyrving rekruttleir med overnatting siste helgen i august. Vedlagt nedenfor finner du hele årsplanen for o-rekruttene.

Påmelding (helst innen 24/4) og evnt. spørsmål til Anna Göhlman (via e-post el. mtlf. 480 21 215). VELKOMMEN !

...

(16.03.2009)

   

Vedlagte filer

Invitasjon til o-rekrutt-kurs
O-rekruttenes Årsplan

!