Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

O-Ung: Tøff i terreng - Tøff i hodet


Her vil du finne (linker til) en del generell info om og for UngdomsgruppaVedlagt nedenfor finner du Coach'ens énsiders leksjon som oppsummerer de viktigste o-tekniske basisferdigheter vi jobber for at ungdomsløperne skal mestre. Og her er link til et utmerket interaktivt O-kurs, der du kan friske opp / få en innføring i grunnleggende o-tekniske ferdigheter via PC'en. Vil du vite / lese mer om fornuftig o-teknisk (el. fysisk) trening, snakk med Coach'en.

Sjekk også hva Norges Orienteringsforbund (NOF) skriver om utvikling av barn og ungdom til løpere på A-nivå, bl.a.:
  • Utviklingstrappen, med forventninger til ferdigheter og progresjon i utviklingen fra elleve til elite.
  • Nivåstigen, med eksempler på trening av ulike o-tekniske momenter.
  • Løyper / løypelegging på nivå N > C > B.
  • Karttegnene på hhv. vanlige o-kart og sprintkart.

Hvert år gleder vi oss over påfyll av nye 12-13-14-åringer i Ungdomsgruppa (O-Ung). Som vi gjerne vil ha med oss på ut på trening og O-løp så ofte som mulig! Noen av disse kommer fra etablerte Tyrving-familier, men en del er relativt ferske i o-idretten.
Vedlagt nedenfor finner dere en omtale av treningsopplegg og -rutiner, for Tyrving generelt og O-Ung spesielt. Mest for de nye og deres VIP (Very Interested Parents), men også med nyttig info og linker for alle ...

Og - her er et utdrag fra virksomhetsplanen til Tyrving's Sportskomité:

Ungdommer (Utviklingstrappen trinn 2 + 3)

Følge opp ungdommene videre etter rekruttstadiet, med vekt på det orienteringstekniske og det sosiale. I samarbeid med rekruttkomiteen, arbeide for å få til en enda bedre overgangsordning mellom rekruttvirksomhet og ungdomsvirksomhet. Stimulere til deltakelse på løp og stafetter, forebygge frafall fra idretten og forberede ungdommene fysisk og o-teknisk på opprykk til juniorklassene. Arrangere en hovedtrening i uken som er tilrettelagt for ungdommene, og følge opp ungdommene på o-tekniske klubbtreninger og løp. Dra nytte av juniorenes erfaringer, og trekker juniorer og veteraner med på o-teknisk oppfølging av ungdommer. Tilbud om personlig treningsveiledning for motiverte løpere på trinn 3. Samarbeide med andre klubber i nærmiljøet og deres ungdomsvirksomhet, og invitere til deltagelse på Tyrvings treninger.

Mål: Skape et attraktivt, inkluderende og stimulerende o-treningsmiljø. Utvikle ungdommenes o-tekniske ferdigheter til et nivå som kan gi topp10 plasseringer i Hovedløpet, og bidra til at hver enkelt får drive orientering på sitt ambisjonsnivå. Være blant de største ungdomsklubbene i landet når det gjelder bredde.

(07.05.2009)

   

Vedlagte filer

Tøff i terreng - Tøff i hodet; om Trening i Tyrving Orientering
O-Ung Basics - kort om Planlegging, Sjekkpunkter og K K K

!