Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

GateO 1 : Resultater


Levre 2009-12-10: Arne Arrangør bød på 3,0 + 2,8 km advents-O for 33 travere, mørkt mildvær og bar asfalt med strø. Vedlagt nedenfor finner du regneark med strekktidene & løypene. Og omsider: Vedlagt nedenfor er strekktidsanalysen med elitens eksemplariske veivalg.

Neste løp: Torsdag 21. januar @ Rykkinn sør

...


Levre 2009-12-10
A + B A B
LANG 5,8 km 3,0 km 2,8 km
Anders A Tiltnes 35:18 19:01 16:17
JimØystein Nybråten 36:26 20:00 16:26
J.Mathias Nipen 37:55 20:23 17:32
Morten Severin Saue 38:36 20:20 18:16
Frode Balchen 40:23 21:17 19:06
J.Torbjørn Sagberg 41:13 22:56 18:17
Eivind Hoff 43:15 23:13 20:02
Terje Mathisen 46:15 25:53 20:22
Gunnar Fiskum 48:36 21:02 27:34
Fredrik Danielsen 49:05 27:25 21:40
PerKristian Ekeberg 49:30 25:57 23:33
Jørgen Holmboe 50:06 26:46 23:20
Alf Pettersen 54:44 29:28 25:16
Håkon Njåstein 54:52 29:08 25:44
Jørgen H Horne 55:40 31:17 24:23
Berit Danielsen 57:51 30:26 27:25
Knut Saue 1:00:46 31:51 28:55
Frode Kamsvåg dsq (-A5) (24:24) 20:28
Gustav Fiskum dnf 24:18 +B1
BjørnHenning Grandal dnf 22:57 +A1(oops!...)B4B5
KORT 3,0 km
Ida F Haltia 28:36
Marit G Andreassen 33:25
Randi Nilstad 33:41
Astrid Fiskum 34:11
Eline H Horne 34:11
Styrk H Kamsvåg 35:51
Skjalg H Kamsvåg 36:26
Cassie T Nybråten 38:20
Nina Kolberg 39:16
Anna Göhlman 43:33
Yngvild W Staver 47:03
Stine Njåstein 48:53
Siri Holmboe dnf A1A2-A4A5


(11.12.2009)

   

Vedlagte filer

GateO 1: Resultater, strekktider og løypene
Eksemplariske veivalg & strekktidsanalyse

Kommentarliste

Det finnes ingen kommentarer

!