Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Aktivitetsavgift 2009


Siste årsmøtet for O-gruppa påla styret å kreve inn en aktivitetsavgift - jf årsmøtereferat av jan. 2009. Styret har i den sammenheng besluttet følgende:

O-gruppen innfører fra 2009 en todelt aktivitetsavgift for alle medlemmer fra 13 år som benytter Tyrvings aktivitetstilbud i form av treninger, samlinger, turer, konkurranser og oppfølging:

1. Treningsavgift på 400 kr:

Gjelder medlemmer som får dekket deler av sine utgifter av Tyrving og som regelmessig* benytter seg av klubbens aktivitetstilbud.

2. Treningsavgift på 100 kr:

Gjelder øvrige medlemmer i Tyrving som tar del av klubbens aktivitetstilbud og som deltar må minimum 10 terminfestede o-løp i løpet av sesongen.

Aktivitetsavgiften (både 1 og 2) trekkes fra den enkeltes løpskonto i slutten av hver o-sesong. Sportskomiteen avgjør hvem som faller inn under betegnelsen regelmessige deltakere.

mvh Styret i O-gruppa

(24.12.2009)

Vedlagte filer

2009 Aktivitetsavgift.xls

Kommentarliste

Det finnes ingen kommentarer

!