Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

15-stafetten 2010


Nytt på nett 30/5: Her er Tyrving's lagoppstillinger - oppdatert med etappetider. Tyrving 1 klarte en flott 2.plass, bak "ungdomspatruljen" fra Raumar, foran Nydalen og Halden. Tyrving 2 fullførte med stil og ble nr.10; bak Asker, men foran Fossum ;-) Tyrving 3 løp med smil, men én "feil kode" stempling er nok til dsq. | alle resultater hos Oppsal Orientering

Oppsal Orientering's 15-stafetten lørdag 29/5 i Østmarka er vårens lokale stafett-happening. Herlig kaotisk o-moro for topp og bredde, med o-elite, o-ung og o-eldre på samme lag. Tyrving's målsetning er at 3 lag á 15 etapper fullfører med stil og smil :-) som beste 1.lag - beste 2.lag - beste 3.lag.

Parallelt med 15-stafetten blir det også arrangert en lagkonkurranse for rekrutter (poengløp med fellesstart), med 3-5 deltakere på hvert lag.

Påmeldt: 51 stafettløpere + 7 rekrutter pr. 27/5.


Navn klasse # Navn klasse
Henning Spjelkavik H21 TONE E Lye D21
Ole U Johansen H21 ANNE W Øverøyen D21
Morten Christophersen H21 INGUNN H Weltzien D21
J.Torbjørn Sagberg H21 ZSUZSA Fey D21
Martin Ivarsson H21 CASSIE T Nybråten D21
Jarl Magnus Berge H21 MARIANNE Engseth D18
J.Mathias Nipen H21 HELLE Hundseid D45
Vegard Brox H21 15 ELSE Grandal D45
Geir Hoff H35 MARIANNE Njåstein D45
Frode Konst H35 SOLVEIG Sikkeland D45
Håkon Njåstein H17 BERIT Danielsen D50
Morten Severin Saue H19 KJERSTI Skantze D50
Torkil E Solstad H19 WENCHE Hultgreen D55
Gunnar Fiskum H19 INGER A Tiltnes D55
Christian Holmboe H40 30
Inge Gunnes H40 SIRI Grandal D13
Christian Grotnes H40 IDA F Haltia D13
Bjørn Henning Grandal H45 HANNA E Solstad D14
Egil Eide H45 Skjalg H Kamsvåg H13
Lars-Erik Fiskum H50 Magnus Wølneberg H13
Per Kristian Ekeberg H50 Lars Skantze H16
Knut Saue H50 Gustav Fiskum H16
Terje Mathisen H50 45 Petter Reistad H16
Don Skantze H50 Jørgen Hjellup Horne H16
Arne Tiltnes H55 Jonas Gedde-Dahl H16
Jørgen Holmboe H60
Kjell Stenstadvold H65
Rekrutter (til lagkonkurranse)
Oda Sikkeland D12 Hanne Grandal D12
Stine Njåstein D12 Thea F Haltia D11
Styrk H Kamsvåg H11 Emilie S Vee D11
Anniken Helland-Hansen D12


Mer om 15-stafetten:

15-stafetten går i år dypt i Østmarka, nord på kart "Spinneren" (NOM-testløpene 2009); link til løpskartet. Arena er Ødegården sørøst for Nøklevann, ca 3 km fra parkering på Skullerud skole. Sykkel anbefales!

I likhet med "storebror" 25manna på høsten: Oppsal's 15-stafetten har detaljerte regler om hvem (alder/kjønn) som kan løpe de ulike etappene - se innbydelsen (og nedenfor). For UK (MortenChr & EysteinW) en smått kaotisk oppgave å vurdere løpere av ulik alder, kjønn og nivå opp mot hverandre og samtidig få etappekabalen til å gå opp ;-)

Dessuten, på 15-stafetten skal hvert lag ha:

  • minst 5 DAMER (hvorav minst én må være D13-16), og
  • minst 3 løpere i D/H 13-16, der begge kjønn skal være representert


For å kunne stille 3 (4) Tyrving-lag må vi derfor mobilisere minst 15 (20) DAMEløpere og minst 9 (12) freshe 13-16 åringer, derav minst 3 (4) D13-16. Pr. påmeldingsfristen 20/5 klarer vi 3 lag i 2010.

Etappene 1-4 løpes som 3 parallelle stafetter; på hver av etappene har hvert lag 3 løpere ute samtidig. Når alle de tre løperne på 4.etp har fullført, kan lagets løper på 13. etappe starte ut og konkurransen fortsetter som vanlig o-stafett.
De fleste etappene har et relativt enkelt o-nivå, for at flest mulig lag skal kunne fullføre med stil og smil :-)

  • 1.etp (3 løpere 1.1/ 1.2/ 1.3): 3 km B-nivå - for D13+/ H13-16/ H50
  • 2.etp (3 løpere 2.1/ 2.2/ 2.3): 6 km A-nivå - for D15+/ H15+
  • 3.etp (3 løpere 3.1/ 3.2/ 3.3): 2 km C-nivå - - for D13-16/ H13-14/ H60/ D40
  • 4.etp (3 løpere 4.1/ 4.2/ 4.3): 4 km B-nivå - for D13+/ H13-20/ H40
  • 13.etp: 4 km B-nivå - for D13+/ H13-20/ H40
  • 14.etp: 3 km B-nivå - for D13/ H13-16/ H50
  • 15. etp: 6 km A-nivå - for D15+/ H15+


...

(27.05.2010)

   

!