Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Rekruttløp på Kalvøya 14.mai 2003


Oppmøte er fra lk 1730 til 1815 ved broen mot Kadettangen.

Sted: Kalvøya (like ved broen mot Kadettangen)
Tid: oppmøte fra kl 1730 til 1815
Løyper og klasser:
1,5 km (uten tid): H N, D N
2 km (med tid): H11-12N, D11-12N
2,5 km (med tid): H13-16N, D13-16N, H17+N, D17+N
Kart: Kalvøya, målestokk 1:4000, ekvidistanse 2m, utgitt 2001
Stemplingsmetode: EKT (fint hvis flest mulig av løperne har med brikker fra
klubbene, Tyrving har endel (mest eldre) brikker som kan lånes)
Premiering: Deltakerpremie til alle som deltar
Deltakeravgift: kr.20 som faktureres klubbene i ettertid
Informasjon: løpsleder er Olav Nipen (olav.nipen@hydro.com, mobil 977
56525)

(12.05.2003)


!